2 tips för lyckade incitamentsprogram & resor

Tänk då ett scenario där hela företaget, en avdelning eller ett team ger sig av tillsammans, på en gemensam resa. Ett scenario där fler kan samlas i samma bubbla av förnyad motivation och stärkta relationer.

Ett tacksamt alternativ, som heller inte är särskilt svårt att arrangera. Men, viss framförhållning och planering krävs alltid i samband med incentiveresor av det här slaget, och då är det bra att tänka på till exempel följande:

Undersök behoven

En incentiveresa ska skapa gemenskap, trivsel och ha belönande effekt. Men hur man bäst åstadkommer detta beror lite på förutsättningarna, och då är det bra att ta hjälp av de anställda själva. Det är de som samarbetar nära varandra i praktiken och som vet vilka behov som finns eller vilka eventuella problemområden som brukar uppstå. Genom att undersöka kommunikation, samarbete och relationer närmare blir det lättare att förbereda aktiviteter som faktiskt utvecklar arbetsgruppen i rätt riktning.

Rätt resmål för förutsättningarna

Valet av resmål lägger ribban för resan som sådan. Är syftet att bygga en harmonisk personalgrupp och motivera medarbetare så är det bra att välja en plats som uppmuntrar till avkoppling men som också inspirerar. I de fall som teamets relationer och samarbete är tänkt att stärkas på olika sätt så kan ett resmål med stort utbud av aktiviteter istället vara ett bättre alternativ.

I många fall är det naturligtvis möjligt att hitta miljöer för bägge dessa syften på samma plats, men även om omständigheterna verkar perfekta så hänger upplevelsen i slutändan på god planering.

Ett viktigt inslag i dessa arrangemang är också att alla resor och konferenser måste uppfylla direktiven från skattemyndigheten. Planera programmet så att du får ut det mesta ur ditt team eller dina deltagare. Bjud in till workshops och teambuilding i harmoni med dina målsättningar och var noggrann med att programmet får en bra balans mellan arbete och mer lustfyllda aktiviteter.

Företag som strävar efter att bygga en mer sammansvetsad och utvilad personalgrupp kan överväga att bjuda de anställda på en incentiveresa, skräddarsydd för de aktuella behoven. Kontakta Motivation Service AB för mer information om aktuellt utbud av sådana resor och andra incitamentsprogram.

Utforska mer

Så motiverar du Millennials

Lojalitetsprogram som strategiskt verktyg

Presentkort som fly-wheel för tillväxt