Thermia

Thermia är en av de ledande aktörerna på den svenska värmepumpsmarknaden och har även en stark position i Europa. Bolaget omsätter cirka 1 miljard SEK och har kontor i Sverige, Norge och Finland.

Företag

Thermia

Lansering

2020

Utmaning & behov

För att kunna ta rätt beslut och kontinuerligt öka medarbetarnas motivation är det viktigt att förstå vad som driver motivationen i er organisation.
Motivationsindex ger er datadrivna insikter och beslutsunderlag för att göra rätt prioriteringar och säkerställa att ni lägger tid och resurser på rätt saker. Vi lägger stor vikt på att leverera insikter och rekommendationer till våra kunder som faktiskt gör skillnad och som ni direkt kan agera på.

Vår lösning

Thermia har sedan 2020 använt Motivationsindex som primärt verktyg för att förstå motivationen bland sina medarbetare. Motivationsindex ger Thermia en gedigen överblick över vad som är viktigt för medarbetarna samt var det finns förbättringspotential. Insikterna används som input till ledningsgruppens arbete med att ständigt förbättra medarbetarnas motivation.

Relaterade kundcase

Dream Team

Englund-gruppen Flooring AB mäter och belönar sina viktigaste KPI:er.

Julklappsvalet

Julklappsvalet låter varje medarbetare välja julgåva i ett brett sortiment.

Kundpartner

Kundpartner använder Motivationsindex som en grund för sitt utvecklingsarbete.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!