Det hemliga receptet till ett framgångsrikt kundlojalitetsprogram

Vad är ett lojalitetsprogram och varför är det viktigt? Precis som namnet antyder så handlar det om lojalitet, det vill säga att kunden väljer just dina produkter, din webbshop, dina tjänster eller ditt företag framför alla andras.

Ett lojalitetsprogram syftar på ett system som belönar denna lojalitet från kundens sida. Belöningen kan se ut på olika sätt, exempelvis genom bättre priser eller speciella kundevent.

Lojalitetsprogrammet kan användas för flera syften. Det kan till exempel handla om att få kunderna till att bli ambassadörer för det egna varumärket. Det innebär att kunderna tycker om företaget så mycket att de gärna pratar om det med andra, engagerar sig i verksamheten eller på något annat sätt sprider det goda ryktet. Ett annat syfte kan vara att använda lojalitetsprogrammet i ett marknadsföringssyfte, exempelvis genom att erbjuda lite bättre priser på de produkter som den specifika kunden ofta köper eller skulle kunna vara intresserad av. Detta är ett utmärkt tillfälle för merförsäljning.

Lojalitetsprogrammet kan vara utformat både för konsumenter och även för andra företag. En stor klädtillverkare som säljer sina kläder till olika återförsäljare kan använda lojalitetsprogrammet för att skapa bättre kundrelationer, exempelvis genom att ha lite bättre priser och marginaler för återförsäljare som har varit kunder länge eller som köper tillräckligt mycket varje år.

Lojalitetsprogram kan öka merförsäljningen

Ur ett marknadsföringsperspektiv är lojalitetsprogrammen värda guld. Beroende på hur de är utformade så ger de dig tillgång till personer som redan tycker om företaget och som högst sannolikt är intresserade av tjänsterna eller produkterna du erbjuder. Det är dock inte alltid på detta sättet. En person som nyligen köpt en bil kanske inte är sugen på att köpa en ny bil inom de närmsta åren. Däremot kan det vara intressant att få lite bättre pris på tjänster som bilservice, biltvätt eller däckbyte.

Det är inte ovanligt att lojala kunder delar med sig av varför de gillar just ditt företag så mycket. Om någon man känner rekommenderar en tjänst, en vara eller ett företag så väger detta mycket tyngre jämfört med traditionell reklam. Det finns många saker att tänka på när man ska utforma ett kundlojalitetsprogram som passar det egna företaget och den egna verksamheten.

Hur skapar man ett bra lojalitetsprogram?

Det finns olika sätt att skapa ett program för att belöna lojalitet. Börja med att analysera kunden. Är det andra företag som är dina kunder eller riktar du dig mot konsumenter? Vad vill dina kunder ha och varför vill de ha detta? Detta är bara några av alla de frågor som du bör försöka svara på innan du lanserar ditt kundlojalitetsprogram. Tänk på att det är betydligt enklare och billigare att behålla en kund jämfört med att försöka attrahera helt nya kunder. Detta är en av flera anledningar till att kundklubbar och lojalitetsprogram är populära i alla branscher.

Ett program för att belöna lojalitet kan även användas internt, det vill säga mot den egna personalen. Lojalitetsprogram för företag kan belöna personal som har arbetat i företaget länge eller som har utfört någon typ av anmärkningsvärd prestation. Detta kan liknas vid ett motivationsprogram, det vill säga ett program som syftar till att inspirera personalen och höja prestationerna på olika sätt. Belöningarna behöver inte bara vara individuella utan kan även vara gemensamma. Ett belöningsexempel kan vara att ta med personalen på en konferensresa.

Oavsett om du vill utforma ett program för kunder, för företag eller för den egna personalen så är det viktigt att ha tydliga mål. Exempel på mål kan vara att få ett visst antal tidigare kunder att göra ett återköp, att sälja mer till nuvarande kunder eller att minska personalomsättningen. Som du märker så finns det många saker att tänka på om du vill lansera ett lojalitetsprogram. Det är betydligt enklare att ta hjälp av experter som kan analysera din verksamhet och dina kunder. På så sätt kan du få ett lojalitetsprogram som passar just din målgrupp och ditt företag perfekt redan från start.

Utforska mer

Så motiverar du Millennials

Lojalitetsprogram som strategiskt verktyg

Presentkort som fly-wheel för tillväxt