Från nöjd till motiverad- behåll dina medarbetare!

I spåren av Coronapandemin har en global trend fått fäste kallad "the Great Resignation" där människor lämnar sina arbeten för att hitta en annan livssituation.

Trenden drivs av att de flesta av oss arbetat hemma under en längre period och då fått tid att tänka över både arbets- och livssituation. Hur påverkar denna trend ditt företag? Vilka medarbetare är i riskzonen att lämna? Finns det motivations-luckor i organisationen som ökar risken att anställda lämnar företaget?

I denna artikel går vi igenom hur man förflyttar medarbetare från att enbart vara engagerade till att bli motiverade på riktigt och ger exempel på verktyg du kan använda för att mäta motivationen i din organisation.

Vill du veta mer? Ladda ner vårt white paper här!

Utforska mer

Så motiverar du Millennials

Lojalitetsprogram som strategiskt verktyg

Presentkort som fly-wheel för tillväxt