Tjänster och lösningar

Insikter

Vad påverkar motivation och lojalitet och vilka delar är viktiga att arbeta med? Med Awardits insiktsprodukter kan ni ta databaserade beslut och snabbare nå bättre resultat i ert lojalitets- och motivationsarbete.

Insikter

Utveckla er verksamhet med datadrivna insikter

Vill ni få en kristallklar bild av era medarbetares motivation och era kunders lojalitet? Våra insiktsprodukter erbjuder precis det. Vi levererar värdefulla insikter och data som ger er de verktyg ni behöver för att utvecklas inom medarbetarmotivation och kundlojalitet.

Er kompletta insiktspartner

Vill ni ha rätt information vid rätt tidpunkt för att fatta välgrundade beslut kring hur ni ska utveckla era medarbetare och kunder? Vi har lösningen.
Våra tjänster Motivationsindex och Lojalitetsindex ger er de verktyg ni behöver för att lyckas i ert arbete med att öka motivationen hos era medarbetare och lojaliteten hos era kunder. Genom vår process och våra verktyg säkerställer vi att ni alltid har den information som behövs. Ta smartare beslut och nå bättre resultat med oss som din partner.

Beprövad insiktsmodell och hög tillgänglighet

Awardit har lång erfarenhet av att stödja företag inom medarbetarmotivation och kundlojalitet. Under åren har vi utvecklat en välbeprövad modell för strategiska och taktiska insikter som ni direkt kan agera på. Genom vår licensmodell får ni ständig tillgång till vårt expertteam och vårt verktyg. Vi finns alltid redo för kontinuerliga undersökningar och pulsmätningar eller som stöd och bollplank vid utvärdering av mätningar och undersökningar.
Boka en demo redan idag!

Några av alla våra tjänster

Hur samlar Awardit in data?
Vi använder oss av olika sätt för datainsamling, men det vanligaste sättet är genom digitala enkäter.
Alla företag har olika behov och arbetar på olika sätt. Det finns inte en modell som passar alla företag. Vi anpassar oss efter ert behov och ser till att ni får insikter när det behövs.
Vår process utgår från att det är vi som gör jobbet. Dvs vi ser till att minimera tiden som ni behöver lägga på datainsamling och analys.

Awardit erbjuder en licensmodell till fast pris som löper över tolv månader. Licensmodellen ser ut på följande sätt:

  • Första pilotmätningen är gratis
  • 24,500 SEK per år för Motivationsindex
  • 24,500 SEK per år för Lojalitetsindex
  • 37,500 SEK för både Motivationsindex och Lojalitetsindex

Vår leverans

Vi erbjuder en helhetslösning för analys av kundlojalitet och medarbetarmotivation. Detta inkluderar utformning av frågeformulär, målgruppssegmentering, datainsamling, analys av mätresultat och aktivitetsplan, samt strategisk och taktisk rådgivning.

Alla typer av mätningar

Utöver index-mätning kan vi även stötta med andra typer av mätningar. Exempelvis eNPS, feedback-enkäter, djupundersökningar, puls & temperaturmätningar mm.

Frågeformulering

Vi hjälper er att säkerställa att frågebatteriet passar just er verksamhet och att frågorna genererar de insikter ni behöver.

Segmentering

Vi stöttar er i arbetet med att segmentera in era medarbetare på ett sätt som gör det lättare att agera på analysen & rekommendationerna. Dvs att ni får en detaljvy där det behövs.

Datainsamling

Vi står för datainsamling och påminnelser. Vi strävar alltid efter att maximera svarsfrekvensen.

Analys

Vi analyserar resultatet och tittar på flera olika infallsvinklar.

Konkreta rekommendationer

Utifrån analysen tar vi fram en överskådlig vy över vilka områden ni bör lägga fokus på framöver.

Aktivitetsplan

Vi ser till att insikterna kan användas till att ta fram en konkret aktivitetsplan med fokus på förbättringsåtgärder.

Rapporter & presentationer

Vi skapar alla rapporter och presentationer ni behöver för att kunna arbeta effektivt med insikterna.

Strategiskt & taktiskt bollplank

Vi finns alltid tillgängliga för eventuella frågor eller som bollplank när det behövs.

Se hur vi hjälpt andra

Thermia

Thermia använder Motivationsindex för att förstå motivationen bland sina medarbetare.

Kundpartner

Kundpartner använder Motivationsindex som en grund för sitt utvecklingsarbete.

Tactel

Tactel får värdefulla insikter av sina medarbetare.

Utveckla er medarbetarmotivation och kundlojalitet

Vill du veta mer om vad det skulle innebära att sätta upp ett system för att mäta motivations- eller lojalitetsindex? Kontakta oss, så berättar vi mer.