Kundundersökningar

Lojalitetsindex – nyckeln till lojala kunder och ökad tillväxt.

Kundundersökningar

Stärk kundernas lojalitet med hjälp av rätt insikter

Lojala kunder är helt avgörande för ert företags framgång och tillväxt. Awardits lojalitetsindex ger er en tydlig bild av nuläget och djupare insikter kring era kunders lojalitet. Vi hjälper er att ta redan på vad som driver dem och vilka åtgärder som behövs för att stärka deras lojalitet. Här är några av fördelarna i vårt erbjudande:

Resultatfokus

Vi hjälper er från insikter till konkreta aktiviteter som ger effekter och resultat.

Helhetspartner

Vi mäter kontinuerligt aktivitet mot målsättning och tar ett helhetsgrepp kring ert kundlojalitetsarbete.

Hög flexibilitet

Vi är en aktiv partner med effektiva och skräddarsydda lösningar utifrån era behov och mål.

Över 20 års erfarenhet

Vi har lång branscherfarenhet och vet det mesta om kundlojalitet och vad som driver resultat.

Vårt lojalitetsindex - visar vad som ökar kundernas lojalitet

Insikter och riktade aktiviteter

Öka förståelsen för era kunders drivkrafter med hjälp av vårt lojalitetsindex. Med hjälp av insikter kring nuläge och aktuella drivkrafter kan ni aktivt arbeta för att öka kundernas lojalitet. Ni får en tydlig överblick av lojaliteten och dess nyckelfaktorer och kan sedan arbeta med rätt aktiviteter för att uppnå era mål.

Ständig utveckling - ger konkreta effekter

Med över tjugo års erfarenhet, vet vi att lojalitetsarbete är en kontinuerlig process för att nå framgång. Vi erbjuder en flexibel och välbeprövad process där vi agerar insiktspartner och löpande hjälper er att följa upp effekterna av era aktiviteter för ökad lojalitet.

Datadrivna beslut

Vi baserar vår analys på aktuella undersökningsdata för att kunna ta datadrivna beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras. Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa data får ni inte bara svar på vad som påverkar kundernas lojalitet, utan också varför den påverkas. Med en solid grund i databaserade insikter kan ni fatta beslut om lojalitetshöjande aktiviteter som håller över tid.  

Vår licensmodell - kontinuerlig access till en låg licensavgift

Genom vår licensmodell har ni alltid tillgång till vår tid och vårt verktyg. Det betyder att vi alltid finns till hands för att genomföra en mätning eller agera bollplank när ni behöver det. Vår licensmodell sträcker sig över 12 månader och vi erbjuder ett fast pris för hela perioden där allt ingår: 

  • Första pilotmätningen är kostnadsfri
  • Därefter 24.500 SEK per år

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni ha mer information om lojalitetsindex och hur det kan bidra till att ökad lönsamhet? Kontakta oss för att boka en demo.

Vilka mätpunkter/insikter innehåller Awardits lojalitetsindex?
Vi har kommit fram till att de primära temaområdena som sammanfattar lojalitet är kundvärde, tillhörighet, förtroende, kommunikation och engagemang & relation.
Ja, vi har en flexibel lösning där vi kan skräddarsy mätområdena efter era behov.
Vår utgångspunkt är att vi ser till att vi ställer rätt frågor och gräver tillräckligt djupt för att få konkret input från respondenterna. Insikterna omvandlas därefter enkelt till krispiga aktiviteter.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Thermia

Thermia använder Motivationsindex för att förstå motivationen bland sina medarbetare.

Kundpartner

Kundpartner använder Motivationsindex som en grund för sitt utvecklingsarbete.

Tactel

Tactel får värdefulla insikter av sina medarbetare.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!