Medarbetar-undersökningar

Lyft ert företag till nya nivåer med ökad motivation! 

Medarbetarundersökningar

Insikter som ger er nycklarna till ökad motivation och utveckling

Awardits motivationsindex hjälper er att förstå och främja era medarbetares motivation. Med över 20-års erfarenhet inom medarbetarmotivation kan vi hjälpa er att fokusera på rätt åtgärder för att skapa en välmående företagskultur.

Skapa insikter

Vi hjälper er att analysera era medarbetares motivation och drivkrafter.

Arbeta med målinriktade aktiviteter

Genom att identifiera och genomföra de mest effektiva aktiviteterna kan vi tillsammans höja motivationen och engagemanget bland era medarbetare.

Effektiv uppföljning

Vi följer upp, mäter och utvärderar löpande aktiviteterna mot uppsatta mål.

Få experthjälp

Vi är en aktiv partner med lång erfarenhet som kontinuerligt hjälper er att nå era mål. Ta steget mot en arbetsplats där motivation och välmående går hand i hand.

Vårt motivationsindex - visar vad som driver era medarbetare

Maximera motivationen - med ökade insikter och rätt aktiviteter

Vårt motivationsindex ger en djupare förståelse kring vad som driver era medarbetare. Med hjälp av insikter kring nuläge och drivkrafter kan ni aktivt arbeta för att öka motivationen i ert företag. Ni får en tydlig överblick av motivationsläget och dess nyckelfaktorer, och kan sedan arbeta med rätt aktiviteter för att uppnå era målsättningar.

Fokus på effekt – ständigt förbättringsarbete

Med över 20-års erfarenhet, vet vi att motivationsarbete är en kontinuerlig process för att nå framgång. Vi erbjuder en flexibel och välbeprövad process där vi agerar insiktspartner och löpande hjälper er att följa upp effekterna av era motivationshöjande aktiviteter. Allt för att säkerställa att ni når högre prestation och en mer välmående organisation.

Datadrivna beslut - för hållbar motivation

Vi baserar vår analys på data från undersökningar för att ta datadrivna beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras. Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa data får ni inte bara svar på vad som påverkar motivationen, utan också varför. Med en solid grund i databaserade insikter kan ni fatta beslut om motivationshöjande aktiviteter som håller över tid.  

Vår licensmodell - kontinuerlig access till låg licensavgift

Genom vår licensmodell har ni alltid tillgång till vår tid och vårt verktyg. Det betyder att vi alltid finns till hands för att genomföra en mätning eller agera bollplank när ni behöver det. Vår licensmodell sträcker sig över 12 månader och vi erbjuder ett fast pris för hela perioden där allt ingår: 

  • Första pilotmätningen är kostnadsfri
  • Därefter 24.500 SEK per år

Nyfiken på att veta mer?

Vill ni ha mer information om motivationsindex och hur det kan bidra till att utveckla ert företag? Kontakta oss för att boka en demo.
Vilka mätpunkter/insikter innehåller Awardits motivationsindex?
Vi har kommit fram till att de primära temaområdena som sammanfattar motivation är Engagemang, Belöning & Erkännande, Balans, Förutsättningar, Utveckling, Företagskultur, Samarbetsklimat, Självdrivande och Ledarskap.
Ja, vi har en flexibel lösning där vi kan skräddarsy mätområdena efter era behov.
Vår utgångspunkt är att vi ser till att vi ställer rätt frågor och gräver tillräckligt djupt för att få konkret input från respondenterna. Insikterna omvandlas därefter enkelt till krispiga aktiviteter.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Thermia

Thermia använder Motivationsindex för att förstå motivationen bland sina medarbetare.

Kundpartner

Kundpartner använder Motivationsindex som en grund för sitt utvecklingsarbete.

Tactel

Tactel får värdefulla insikter av sina medarbetare.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!