Investerare

Investerare

Investor relations

Awardit AB (publ) är en av Europas ledande leverantörer av lojalitets- och presentkortsprogram. Vi erbjuder kompletta ekosystem av lojalitets- och presentkortslösningar, vilket hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundnöjdhet med ökad försäljning och lönsamhet som resultat. Bolagets största ägare är riskkapitalbolaget Polaris Private Equity fund V K/S (gm Fayes Investeringar 1 AB) och bolagets grundare Niklas Lundqvist.
MfnList

Finansiella pressreleaser

News Feeds

Bolagskalender

20

feb, 2024

Bokslutkommuniké 2023

24

april, 2024

Publicering av årsredovisning 2023

07

maj, 2024

Delårsrapport januari-mars 2024

16

maj, 2024

Årsstämma

13

aug, 2024

Delårsrapport april-juni 2024

05

nov, 2024

Delårsrapport juli-september 2024

20

feb, 2025

Bokslutskommuniké 2024

IR-kontakt

Erik Grohman

VD och koncernchef

Prenumerera på information

Få kontinuerlig information från bolaget via email.
0
MSEK

Omsättning 2023

0
MSEK

EBITA resultat 2023

0
MSEK

Organisk omsättning 2023

Awardit som investering
Awardit AB (publ) noterades på Nasdaq First North Growth Market 2017, vilket markerade startskottet för vår förvärvsstrategi med målet att konsolidera den europeiska marknaden för lojalitets- och presentkortslösningar. Vår resa har varit framgångsrik och vi har sedan dess genomfört tolv förvärv i Norden och DACH-regionen, med en tydlig målsättning att bli den ledande aktören på den europeiska marknaden.

Revisor
Ordinarie revisorer är Grant Thornton med huvudansvarig revisor:
Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20, 103 94 Stockholm

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser:
Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Epost: ca@aqurat.se
Hemsida: www.aqurat.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.

Här publicerar vi information relaterad till stämmor i Awardit AB.

Legala pressmeddelanden

24 / 03 / 23

Lorem ipsum dolor sit amet

24 / 03 / 23

Lorem ipsum dolor sit amet

24 / 03 / 23

Lorem ipsum dolor sit amet

24 / 03 / 23

Lorem ipsum dolor sit amet

[ Funktion/länkning ska implementeras ]

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur?