Awardit som investering

Awardit som investering

Awardit - skalbar affärsmodell och lönsam tillväxt

Awardit kombinerar organisk och förvärvsdriven tillväxt med en skalbar affärsmodell och fokus på långvariga kundrelationer. Genom vår förvärvsstrategi och unika kompetens inom lojalitets- och presentkortslösningar är vi väl positionerade att bli den ledande aktören inom vår bransch i Europa.

Det finns många skäl att investera i Awardit

Organisk och förvärvsdriven tillväxt
Vår tillväxtstrategi utgår från en sund och lönsam organisk tillväxt som grund, kompletterat med förvärv som stärker verksamheten geografiskt och/eller kompetensmässigt. Awardit har sedan december 2017 genomfört tolv förvärv, vilket innebär en upparbetad erfarenhet samt en förfinad förvärvsprocess över tid.
Awardit är bäst i klassen på att bygga och leverera kompletta ekosystem av lojalitets- och presentkortslösningar. Vår affärsmodell har hög skalbarhet, möjliggör synergier och nya affärsmöjligheter, utan att behöva addera mer resurser internt.
Vi är experter på att hjälpa företag och organisationer att förbättra sin kundnöjdhet och utveckla sina kunder med ökad försäljning och lönsamhet som resultat. Via våra lojalitetsprogram och presentkortslösningar skapar vi långvariga kundrelationer. Det är en strategi som leder till kontinuerlig affärstillväxt.
Awardit har gjort utdelning till aktieägarna sedan 2009, med en kortare paus under året 2020/2021. För räkenskapsåret 2022 återupptogs utdelningarna igen.

Hur kan vi hjälpa er att nå framgång?

Kontakta oss för mer information och upptäck hur Awardits ekosystem av tjänster inom lojalitet och presentkort kan bidra till er framgång. Låt oss tillsammans göra er vision till verklighet!