Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Awardits bolagsstyrning

Awardit AB (publ) (“Awardit”) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Awardits aktie är noterad på Nasdaq First North sedan 2017.
Awardits bolagsordning antogs vid årsstämman den 5 april, 2017.

Valberedning

Valberedningen utses enligt principer som beslutas av årsstämman. Valberedningen består av Niklas Lundqvist, Samir Taha, Roger Hagborg och Louis de Geer. Roger Hagborg är valberedningens ordförande.

Hur kan vi hjälpa er att nå framgång?

Kontakta oss för mer information och upptäck hur Awardits ekosystem av tjänster inom lojalitet och presentkort kan bidra till er framgång. Låt oss tillsammans göra er vision till verklighet!