Initial Public Offering 2017

IPO 2017
Awardit AB (publ) noterades på Nasdaq First North Growth Market den 5 december 2017 under symbolen AWRD.

Awardit AB (publ) är en av Europas ledande leverantörer av lojalitets- och presentkortslösningar

Bolagets största ägare är riskkapitalbolaget Polaris Private Equity fund V K/S (gm Fayes Investeringar 1 AB) (sedan 7 december 2023) och Niklas Lundqvist (grundare). Awardit noterades på Nasdaq First North Growth Market den 5 december 2017.

Awardit omsatte 2016 drygt 41 mkr (ca 44 mkr inkl dotterbolag) med ett EBITDA på 14,6 mkr och ett resultat efter skatt på 11 mkr. Utdelning 2017 blev 10,8 mkr. Sedan 2009 har Awardit delat ut ca 59 mkr till aktieägarna med en höjd utdelning varje år. Nu finns en möjlighet att bli aktieägare i Awardit. Erbjudandet omfattar maximalt 665 000 befintliga aktier (13,3% av Bolaget). Priset per aktie är 28 kr och baserar sig på ett bolagsvärde på ca 140 mkr. Direktavkastningen baserat på innevarande års utdelning ligger på drygt 7,7% vid teckningskursen. P/E-talsvärderingen blir 12,7 gånger vinsten efter skatt (2016 års siffror). Teckningsperioden är 7-24 november och preliminär första handelsdag är den 5 december.

Hur kan vi hjälpa er att nå framgång?

Kontakta oss för mer information och upptäck hur Awardits ekosystem av tjänster inom lojalitet och presentkort kan bidra till er framgång. Låt oss tillsammans göra er vision till verklighet!