Styrelse & koncernledning

Styrelse & koncernledning

Styrelsemedlemmar

Awardits styrelse består av 5 medlemmar som väljs för ett år i taget på bolagsstämman. Styrelsens uppgift är att säkerställa att Awardits verksamhet växer och utvecklas på ett långsiktigt och värdeskapande sätt.
Samir Taha

Styrelseordförande. Medlem av styrelsen sedan 2000

Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nordic Level Group AB (publ), Leadmot i MySafety Group (publ), Aros Bostadsutveckling AB (unä till Besqab), Out of Home AB (publ), Docteum AB (publ) (Mobila doktorn), Kalifen AB, Visiren AB, Sultanen Invest AB, Divanen AB, Taha & Taha Projektering AB (med tillhörande koncernbolag).

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Nuvarande befattning: Grundare och ordförande i investeringskommittén för Aros Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Senior advisor till Proptech Farm.

Erfarenhet: Tidigare verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam inom media och reklambranschen.

Oberoende till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Innehav: 300 000 aktier (genom bolaget Sultanen Invest AB).

glad-medarbetare

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 1999

Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i samtliga dotterbolag i Awardit AB (publ), Vatone AB och Out of Home AB.

Utbildning: Jur kand och LLM, Uppsala Universitet och Maastricht University, Ekonomi Handelshögskolan Göteborg, Uppsala Universitet.

Nuvarande befattning: Förvärv och affärsutveckling Awardit AB.

Erfarenhet: Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, VD & Koncernchef Awardit AB (publ).

Ej oberoende till bolaget och koncernledningen eller till större aktieägare i bolaget.

Innehav: 1 023 841 aktier och 37 000 teckningsoptioner.

glad-medarbetare

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2017

Född: 1971

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Eisner Enterprises i Sverige AB

Utbildning: Master of Science i Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Nuvarande befattning: Head of Business development Zeekr Technology Europé.

Erfarenhet: Senior management konsult Mercuri International Global Marknadsdirektör SAS Eurobonus, Medgrundare och VD Charge Amps, Global marknadsdirektör DEFA, Brands and Sales director NEVS och Chief Commercial Officer Ferroramp (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen eller till större aktieägare i bolaget.

Innehav: 0 aktier.

glad-medarbetare

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2020

Född: 1969

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Buddy Company AB, PFT Global Venture AB (publ), Nordic Level Group AB (publ), Eatable AB

Utbildning: Ekonomie Magister Nationalekonomi, Örebro Universitet, Freie Univeersität Berlin och University of Massachusetts

Nuvarande befattning: Kommunikationschef Ericsson

Erfarenhet: Kommunikationsdirektör Telia Company, Chef för Telia Global, Kommunikationsdirektör Swedbank, Vice VD Ålandsbanken.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen eller till större aktieägare i bolaget.

Innehav: 51 000 aktier (direkt och via familj).

glad-medarbetare

Styrelseledamot. Medlem av styrelsen sedan 2024

Född: 1987

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Stronger AB.

Utbildning: Köpenhamn Business School.

Nuvarande befattning: Partner, Polaris Management A/S.

Erfarenhet: Polaris, A.p. Moeller – Maersk.

Oberoende till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Innehav: 0 aktier.

glad-medarbetare

Innehav av aktier och teckningsoptioner avser innehav av egna och närstående aktier per 31 december 2023.

Koncernledning

Awardit Group – Fokus på ledning och utveckling av Awardit Group. Beslut om prioriteringar på gruppnivå.
Erik Grohman

VD och koncernchef, anställd sedan 2022

Född: 1974

Utbildning: Magisterexamen Ekonomi, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet: EssilorLuxottica, Zmarta, Betsson, Nordisk Film, Scan Foods, Unilever

Aktieinnehav: 12 300 aktier och 53 000 teckningsoptioner

glad-medarbetare

Group CFO, anställd sedan 2024

Född: 1973

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen Företagsekonomi, Ekonomihögskolan Lunds Universitet

Styrelseledamot i: Jacob Stjernfält Aktiebolag

Arbetslivserfarenhet: Interim CFO och rådgivare för ett antal företag, Group CFO Zeta Display AB (publ), CFO CDON.com, Finansdirektör Latinamerika EF Education, VP Finance Metro International, Revisor på Arthur Andersen.

Aktieinnehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner

glad-medarbetare

Group CHRO, anställd sedan 2023-01 (konsult från 2022-09)

Född: 1973

Utbildning: Master Human Resources Management, Business administration

Arbetslivserfarenhet: +20 år i ledande HR och support funktioner

Aktieinnehav: 0 aktier och 1 900 teckningsoptioner

glad-medarbetare

Group CIO, anställd sedan 2022

Född: 1970

Utbildning: Master of Science i Maskinteknik, Linköpings Universitet

Arbetslivserfarenhet: Chief Supply Chain Officer Musti Group, CIO & Head of Supply Chain Indiska Magasinet, Senior Manager Retail Accenture, Konsult Lutab, Dynamics Engineer Gulfstream Aerospace

Aktieinnehav: 400 aktier och 10 000 teckningsoptioner

glad-medarbetare

Senior Business Development Advisor DACH, VD IPO Prämien Services GmbH

Född: 1962

Utbildning: Hapag – Lloyd AG, Hamburg (Schifffahrtskaufmann)

Arbetslivserfarenhet: Hapag – LLoyd AG, Hamburg (Area Sales Manager Scandinavia / Middle East), OTTO Versand, Hamburg (Head of and Projektmanager ”OTTO der Club” Loyaltyprogram), OTTO Versand / Hermes (Divisionmanager/ Bereichsleiter Loyalty & Sales), Bertelsmann Mktng. Services (ARVATO), Wilhelmshaven & Gütersloh (Head of Department Hauptabteilungsleiter Loyalty D23), DHL (Director Produktmanagement DD Dom. B2C), Prämie Direkt, Wedel & Elmshorn (VD)

Aktieinnehav: 7 600 aktier

glad-medarbetare

VD Connex Marketing GmbH och Prämie Direkt GmbH

Född: 1989

Utbildning: Master of science in Business Informatics, University of Technology, Vienna

Arbetslivserfarenhet: Ernst & Young Advisory

Aktieinnehav: 0 aktier

glad-medarbetare

Innehav av aktier och teckningsoptioner avser innehav av egna och närstående aktier per 31 december 2023.

Hur kan vi hjälpa er att nå framgång?

Kontakta oss för mer information och upptäck hur Awardits ekosystem av tjänster inom lojalitet och presentkort kan bidra till er framgång. Låt oss tillsammans göra er vision till verklighet!