Tjänster och lösningar

Lojala kunder

Utveckla ert lojalitetsarbete och ta det till helt nya nivåer med Awardits helhetslösningar för kundlojalitet!
Lojala kunder

Maximera kundernas lojalitet

Nöjda kunder är viktiga, men det är de lojala kunderna som verkligen gör skillnad. Många kunder byter leverantör i det tysta vid nästa köptillfälle. Lojala kunder återkommer och ökar normalt sina inköp, samtidigt som de rekommenderar andra att göra sina inköp hos er och ger värdefull feedback som kan bidra till att utveckla ert erbjudande. Utmaningen ligger i att skapa djupare kundrelationer. Awardit är specialister på helhetslösningar där varje kundkontakt blir en möjlighet att bygga djupare relationer och långsiktigt lojala kunder.

Lyft er verksamhet med Awardits lojalitetslösningar

Awardit har över 50 års samlad erfarenhet av att skapa och driva framgångsrika lojalitetslösningar för företag. Vi vet att ett välutvecklat lojalitetsprogram är nyckeln till ökad kundnöjdhet, försäljning och lönsamhet.
Med vårt innovativa poäng- och belöningssystem motiveras era kunder att öka sina inköp hos er snarare än hos konkurrenterna. Lojalitetsprogrammet skapar också ett positivt band mellan er och kunderna, samtidigt som det blir en effektiv marknadsföringskanal för att nå era mest värdefulla kunder. Med Awardits lojalitetslösningar kan ni skapa en framtid där varje kundinteraktion bidrar till ökad lojalitet och tillväxt.

Bygg långsiktiga relationer och öka ert kundengagemang

På Awardit skräddarsyr vi lojalitetslösningar anpassade efter era unika behov.

Med vårt ekosystem av tjänster kan vi leverera både helhetslösningar och delar som kompletterar och utvecklar ert befintliga lojalitetsprogram. Våra olika lösningar ger också möjlighet till insamling och analys av värdefulla kunddata som kan användas för riktade marknadsföringsstrategier och för att förbättra kundupplevelsen. Våra lojalitetslösningar hjälper er helt enkelt att skapa långsiktigt starka kundrelationer och ökat kundengagemang. 

Öka er marknadsandel hos återförsäljare och partners

Förstärk era försäljningskanaler med ett lojalitetsprogram som uppmuntrar återförsäljare och partners att bli engagerade ambassadörer för era produkter och tjänster.

Genom att engagera återförsäljare och partners mer aktivt i er verksamhet, inte bara som försäljningskanal utan som viktiga partners, skapar ni ett starkare nätverk. Med ett välstrukturerat lojalitetsprogram kan ni avsevärt öka era möjligheter att få era återförsäljare att välja er framför era konkurrenter. Låt Awardit hjälpa er att göra era återförsäljare till en förlängd arm av er verksamhet.
Säljer ni via återförsäljare och partners?

Några av alla våra tjänster

Varför investera i ett lojalitetsprogram?

Ett lojalitetsprogram är betydligt mer än att bara belöna era kunder. Det är ett kraftfullt verktyg för att samla in värdefulla information om era kunders beteenden. Dataanalysen ger er viktiga insikter om kundernas köpbeteenden, preferenser och vanor. Informationen kan sedan användas för att skräddarsy marknadsföringsstrategier, förbättra kundupplevelsen och utveckla era produkter och tjänster. Ett väl utformat program ger också möjlighet till ökad kunddialog och fungerar som en marknadsföringskanal mot befintliga och potentiella nya kunder. Programmet är en viktig investering som ger er ”virtuella säljare” och stödjer er egen säljorganisation i att stärka relationerna med era kunder.   

Awardit erbjuder ett komplett ekosystem av tjänster som bidrar till att öka kundnöjdhet och engagemang i er kundbas. Oavsett om era kunder är företag eller konsumenter kan vi skräddarsy lösningar utifrån era målsättningar och krav.

Våra presentkortslösningar kan användas för att utöka inlösenmöjligheterna i ett lojalitetsprogram eller som belöningar och incitament för medlemsregistrering och återköp. Med våra olika shop-lösningar kan ni öka det upplevda värdet av att vara kund hos er genom att erbjuda mervärdesprodukter som en del i en lojalitetslösning. Våra partnerprogram erbjuder intjäning av poäng hos hundratals externa partners, där poängen finansieras av de partners som ingår i programmet.

Via vår plattform erbjuder vi också ett stort antal verktyg för segmentering, marketing automation och gamification för att öka engagemanget hos era kunder.

Vårt ekosystem av tjänster erbjuder ett oändligt antal möjligheter för att framgångsrikt arbeta med att öka kundnöjdhet, engagemang och långsiktig lojalitet.

Vår leverans

Välkommen till Awardits one-stop-shop för lojalitetslösningar.
Vi hjälper er med allt från strategi och programdesign, till teknisk och operativ drift av era program – allt för att förenkla processen med att sätta upp och driva effektiva lojalitetslösningar. Välj enskilda delar som kompletterar befintliga lojalitetsprogram eller överlåt helheten till oss. Oavsett hjälper vi er att anpassa lösningarna utifrån era målsättningar. Läs mer om vad vi levererar nedan.

Strategi & förstudie

Med över 50 års samlad erfarenhet är vi experter på att skapa långsiktiga kundrelationer och framgångsrika lojalitetsprogram. Vår strategiska rådgivning säkerställer att ert lojalitetsprogram integreras sömlöst i er verksamhet och når önskad framgång. Vi hjälper även till med programdesign för att maximera effekten utifrån de gemensamma målsättningarna vi sätter upp för ert program.

Design & UX

Vårt team har lång erfarenhet av att skapa digitala användarupplevelser och gränssnitt i världsklass. Vi har arbetat med några av de största varumärkena i Europa och vi har många års erfarenhet av att anpassa och skräddarsy lojalitetsprogram efter ett varumärkes grafiska riktlinjer.

Digitala användarupplevelser är själva kärnan i vår verksamhet – vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar när det gäller användarupplevelse och gränssnittsinteraktioner. Och om vi inte vet, så tar vi fram en UX-undersökning som kan ta reda på svaret.

Vi kan snabbt sätta oss in i, tolka och visualisera affärskoncept och flöden till användarupplevelser och lojalitetskoncept, med hjälp av snabba prototyper. Vi eftersträvar ständigt förbättring och nöjer oss inte med halvdana resultat och lösningar.

IT & utveckling

Vi skapar moderna och intuitiva lojalitetsprogram, integrerar dem sömlöst med White Lable lösningar och APIer och uppfyller rigorösa krav inom informationssäkerhet. Vi erbjuder en helhetslösning som inkluderar plattform, logistik, kundservice och ekonomi med allt ifrån betalmoduler till redundant driftsmiljö.

Awardits lojalitetsplattform kan användas för att sätta upp allt från fristående program, för en enskild kunds behov, till komplexa koalitionsprogram med en gemensam digital poängvaluta för hundratals partners samt för olika former av motivationsprogram.

Plattformen tillhandahålls som en s.k. Software as a Service med webb- och mobilbaserade medlems- och användargränssnitt. Integration kan ske med ert POS/CRM/ERP-system för transaktionsöverföring och ömsesidig uppdatering av medlemsdata.

Vi använder agil metodik för att snabbt anpassa oss till förändrade förutsättningar, vilket gör att vi hela tiden kan förbättra oss själva och de lojalitetslösningar vi driver.

Vi har lång erfarenhet av compliance-frågor inom informationssäkerhet och har genomgått utförliga granskningar av några av våra uppdragsgivare, inkl. internationella flyg- el och kreditkortsföretag.

Partnernätverk

Awardit tillhandahåller ett nätverk med partners med syfte att öka mervärdet i lojalitetsprogrammen. Via partner-nätverket kan vi tillhandahålla partner-finansierade belöningsmodeller, card-linking och rabatterade erbjudanden från hundratals externa partners.

Awardit samarbetar med över 600 partners som enkelt kan implementeras i lojalitetsprogrammen. Via partnernätverket erbjuder vi intjäning av poäng eller cashback som helt finansieras av externa partnerns samt direktrabatter inom bl.a. drivmedel. Nätverket skapar mervärden genom att erbjuda möjlighet för medlemmar att snabbare uppnå högre poängbonus via programmen samt erhålla attraktiva direktrabatter från en rad välkända varumärken.

Inköp, lager & logistik

Med vår fulfillment as a service lösning kan ni välj bland tusentals produkter i vårt standardsortiment eller sätta ihop ett specialanpassat sortiment för er lojalitetslösning. Vi lagerhåller ett stort antal spännande produkter från välkända varumärken.

Har ni speciella krav på sortimentet som ni vill ha hjälp med att realisera? Inga problem, vi kan bistå både med inköp och lagerhållning av specialsortiment för ert lojalitetsprogram.

Som kund hos Awardit kommer ni åt vårt breda leverantörsnätverk som möjliggör specialbeställningar och koncept anpassat för er specifika lojalitetslösning.

Operativ drift

Låt Awardit ta hand om driften av ert program! En dedikerad Key Account Manager hjälper er med program-strategi, onboarding av medlemmar, kommunikation mm, för att säkerställa att ert program når framgång.

Tillsammans sätter vi upp en kampanjstrategi där vi ser till att erbjudanden och budskap harmoniserar med er övergripande kommunikationsplan.

Vi assisterar er i att skapa och producera kampanjutskick, inklusive personligt anpassat innehåll för olika syften och målsättningar. För att uppnå en effektiv medlems-kommunikation, arbetar vi datadrivet med marketing automation baserat på medlemmarnas beteende och specifika handlingar.

Ekonomi

Genom att låta Awardit ta rollen som den juridiska säljaren för inlösensortimentet i ert lojalitetsprogram slipper ni juridiskt ansvar, betalningsflöden och integrationer med affärssystem.

Vår lösning har stöd för en rad olika betalningsmetoder, inkl. PCI-certifierade kortbetalningsväxel, mobila betalningssystem samt fakturabetalning. Allt färdigintegrerat med vårt affärssystem, så att ni kan vara säkra på att ni kommer igång snabbt.

Våra kraftfulla analys- och rapporteringsverktyg låter oss visualisera viktiga KPIer på ett tydligt och interaktivt sätt, så att ni kan fatta snabba, datadrivna beslut.

Kundservice

Vårt kundservice center hjälper era kunder med produkt- eller orderfrågor, returhantering och ev. andra frågor från medlemmarna i programmet.

Vi integrerar oss sömlöst i er befintliga kundserviceorganisation och agerar som ett komplement, oavsett vilka kanaler ni föredrar att använda. På så sätt säkerställer vi en enhetlig och smidig kundupplevelse och blir en förlängning av ert eget kundsupportteam.

Se hur vi hjälpt andra

Englund-gruppen Flooring AB

Englund-gruppen Flooring AB har fått ökad merförsäljning och förbättrad lönsamhet.

Entercard

Entercard önskade ett program till deras egna varumärke re:member som gav mervärde till kreditkortskunder.

SAS

Så hjälper vi SAS med en helhetslösning för inlösen av EuroBonuspoäng.

Etablera en modern kundklubb eller lojalitetsprogram

Vill du veta mer om vad det skulle innebära att sätta upp ett lojalitetsprogram för din organisation? Kontakta oss, så berättar vi mer.