Återförsäljare & partners

Innovativa lojalitetslösningar som utvecklar era återförsäljarrelationer.
Återförsäljare & partners

Stärk relationerna med era återförsäljare och partners

Är ni redo att förändra sättet ni arbetar med återförsäljare och partners? Med Awardits lojalitetsprogram kan ni göra era återförsäljare till dedikerade varumärkesambassadörer och lyfta er försäljning genom smarta belöningsstrategier.

Gör era återförsäljare till ambassadörer

Våra lojalitetsprogram är designade för att göra era återförsäljare till entusiastiska förespråkare för ert varumärke och era produkter genom exklusiva belöningar och incitament.

Poängbaserade belöningar

Genom att införa ett poängsystem som inte bara belönar försäljning, utan också kunskap och engagemang, skapas starkare incitament att välja ert varumärke framför konkurrenterna.

Engagemang och utbildning

Stimulera säljarnas prestation och produktkunskap med quizar och aktiviteter som belönas, vilket leder till effektivare försäljning och djupare produktförståelse.

Inkluderande med ett brett utbud av belöningar

Med en inkluderande filosofi och ett brett utbud av belöningar, säkerställer ni att alla anställda hos era återförsäljare känner sig motiverade att prestera sitt bästa. Tillsammans med Awardit kan ni skapa ett lojalitetsprogram som inte bara uppfyller era unika behov utan också säkerställer långsiktiga partnerskap och framgångsrik tillväxt.

Skapa lojalitetsprogram för era återförsäljare som verkligen ger resultat!

Vinn era återförsäljares lojalitet

På en konkurrensutsatt marknad, där återförsäljare spelar en nyckelroll i hur ert varumärke uppfattas och hur ni konkurrerar och avancerar på marknaden, kan vi erbjuda skräddarsydda lojalitetsprogram för just era behov. Ett effektivt lojalitetsprogram för återförsäljare hjälper er att sticka ut och att förvandla era återförsäljare till engagerade varumärkesambassadörer. Genom att återförsäljarna engageras, lyfts inte bara era produkter från mängden, det stärker även era återförsäljarrelationer.

Maximera försäljningen med vårt poängsystem

Vårt innovativa poängssystem är kärnan i programmet, där varje interaktion omvandlas till en möjlighet att belöna. Ett poängsystem ger er stor flexibilitet i att inte enbart belöna baserat på försäljning utan också kunskap, engagemang och lojalitet. Det skapar en vinn-vinn-situation för både ert varumärke och era återförsäljare. Genom att inkludera och engagera säljare på alla nivåer, främjas en kultur där varje åtgärd och varje försäljning bidrar till gemensamma mål. Poängsystemet fungerar helt enkelt som en digital valuta som tar bort fokus på pris och rabatter.

Kunskap och aktivitet utvecklar säljprestationen

För att ytterligare stärka säljprestationerna, använder våra lojalitetsprogram utbildande quizar och aktiviteter som gör lärandet både roligt och givande. Denna strategi ökar både säljarnas produktkunskap, och deras förmåga att effektivt kommunicera ert varumärkes värden. Dessutom uppmuntrar vi till ökad aktivitet genom att ge poäng för användning av displayer, deltagande i kampanjer och rekommendationer av nya återförsäljare.

Tävlingar, belöningar och uppskattning

Våra lojalitetsprogram bygger på en inkluderande filosofi där varje återförsäljare har möjlighet att “bli en vinnare”. För att addera lite extra spänning kan ni inkludera tävlingsmoment som exempelvis månadens säljare, månadens butik osv. Det bidrar till extra dynamik och engagemang i programmet.

En viktig motor i lojalitetsprogrammen är vår poängshop där poängen fungerar som digital valuta. Här finns allt från de senaste teknikprylarna till uppskattade presentkort, vilket garanterar att det finns något för alla. Genom att erbjuda ett brett utbud av belöningar kan ni tillgodose varje deltagares unika preferenser och ge dem frihet att välja när och hur de vill använda sina poäng.

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur våra lojalitetsprogram för återförsäljare och partners kan skapa värde för ert företag!
Vad är ett lojalitetsprogram för återförsäljare?

Ett lojalitetsprogram för återförsäljare är ett anpassat Awardit koncept där vi hjälper uppdragsgivare som säljer via återförsäljare, partners, franchisetagare eller ombud. Ofta vill vår uppdragsgivare rikta programmet till återförsäljarens säljare eller berörda som i sin tur säljer till slutkund.  

Legalt är det viktigt att veta att ett lojalitetsprogram för företag oavsett alltid riktar sig till den juridiska personen och dess företrädare. Om det då är ett lojalitetsprogram för återförsäljare och dess säljare är det viktigt att skilja på att den som formellt är medlem är återförsäljarföretaget. Det är dess företrädare som sedan måste ge tillåtelse att säljarna kan vara med som deltagare.

Poäng är det vanligaste systemet vi använder. Fördelarna med detta system är framför allt tre;

  1. Poäng som måttstock ger er flexibilitet att mäta i princip vad som helst. Normalt mäter man försäljning eller inköp (transaktion), men med poäng kan man även mäta beteende, aktiviteter och kunskap. Det vill säga KPI:er som indirekt påverkar transaktionen.
  2. Genom att använda poäng får ni kunderna att investera i er som partner/ återförsäljare. Har en kund väl börjat samla poäng, är chansen stor att de väljer er i stället för era konkurrenter. Detta gör att ni tar bort fokus på pris och rabatt.
  3. Poäng är också en del av gamification som gör det enkelt att sätta upp leader boards, ranking m.m. som uppmuntrar medlemmarna till större engagemang.
Genom att delta i ett lojalitetsprogram kan ni, genom Awardits anpassade koncept, erbjuda era återförsäljare ett omfattande program med förmåner, mervärden och belöningar. Med rätt struktur kan ni stimulera och motivera era återförsäljare och partners säljare och skapa en virtuell säljorganisation med fokus på era produkter.

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser, men normalt i våra ÅF program är att man ger poäng för skyltning och display. Återförsäljaren tar en bild med mobilkameran, laddar upp bilden och får poäng. Vår uppdragsgivare får en bra validering och dessutom en bra bild-bank för hur deras butiksmaterial används.

Andra områden som kan ge poäng är att värva nya återförsäljare eller komma med förbättringsförslag, vilket är det högsta steget på lojalitetsstegen.

Poäng kan också användas för att styra försäljningen mot sortiment med högre marginaler, kommunicera nyheter eller få ut hyllvärmare där man exempelvis ger dubbla poäng under en begränsad period.

Poäng kan också användas för att inhämta kunskap om vad kunderna känner till och tycker om era produkter, te x genom enkätundersökningar där medlemmar får poäng för att besvara frågor. Poäng-belöningen blir då ett verktyg som kan användas för att öka svarsfrekvensen och värdet i enkäten.

Det finns många aktiviteter som indirekt påverkar försäljningen eller merförsäljningen som med fördel kan belönas med poäng.

Som alltid är timing viktig. Här finns förstås många parametrar m h t säljcykler m.m. En viktig aspekt är att allt inte måste lanseras på en gång. Det viktiga är att det är enkelt och kul. Sedan kan man med fördel lansera nya moment och områden successivt, så att medlemmar märker att det finns en dynamik i programmet.

En annan viktig del är att ha en intern kick-off så att alla säljare och övrig personal som arbetar med era kunder får kunskap om lojalitetsprogrammet, förstår syftet och vilka fördelar de får av programmet. Lika viktigt är det att löpande arbeta med uppföljning och kommunikation runt programmet för att behålla medlemmarnas engagemang.

Ja, självklart kan ni ersätta en säljtävling med ett lojalitetsprogram. Grundprincipen för en säljtävling är att den är tidsbegränsad, te x en tävlingsperiod från 1 mars till 30 juni. Ett lojalitetsprogram har inte denna tidsbegränsning utan löper kontinuerligt för att skapa långsiktiga effekter.

En annan viktig skillnad är att de flesta säljtävlingar också har en begränsning i antal vinnare och ofta med ett bestämt “prisbord” eller resmål med begränsade platser. I ett lojalitetsprogram är ofta alla vinnare utifrån att alla får poäng utifrån egen prestation.

Vi har ett flertal exempel på uppdragsgivare som drivit egna säljtävlingar som vi sedan utvecklat till lojalitetsprogram. Ganska ofta har vi då byggt in säljtävlingar i lojalitetsprogrammet för att skapa dynamik i kommunikationen och hjälpa till att stärka försäljningen under viktiga säljperioder.

Ett lojalitetsprogram är definitivt en del av er marknadsföringsstrategi. Läs gärna vårt Whitepaper Lojalitet som en del av din marknadsföringsstrategi, men det är också en del av er säljstrategi. Genom att ge poäng för rätt beteende, utvalda KPI:er m.m. är ett lojalitetsprogram i högsta grad också ett ”styrmedel” för att få återförsäljarna och deras säljare att prestera utifrån mål och syfte med programmet.

Det finns flera svar beroende av vilket syfte och mål ni har med programmet. Om ni exempelvis har som mål att öka försäljningen behöver ni tänka på hur mycket ni kan avsätta i poängbonus. Vad som avsätts i poängbonus är beroende av vilken marginalstruktur ni har för de produkter ni vill öka försäljningen på. Ju högre produktmarginal desto högre poängbonus kan ni ge. Rätt beräknat kan man hitta en nivå där kostanden för att driva ökad försäljning också utmynnar i ökad lönsamhet. Här finns många varianter som vi gärna berättar mer om vid ett möte.

Lika viktigt är att fundera på vilka aktiviteter, beteenden och kunskap som påverkar ovan. Här gäller det att välja ut de viktigaste KPI:erna. Det kan vara aktiviteter som redan sker idag, men där nya aktiviteter i lojalitetsprogrammet skapar högre effekt. Exempelvis om en återförsäljare tipsar om en ny kund och hjälper er med detta ”säljarbete” kan ni vara ganska frikostig med poäng, då det förmodligen skulle bli väsentligt dyrare om en egen säljare skulle göra samma arbete. Ett annat exempel kan vara att ge poäng för att återförsäljaren, om det är butiksverksamhet, exponerar ert varumärke och erbjudande på ett bättre sätt. Att poängsätta denna typ av aktivitet kan innebära att material som annars inte hade exponeras verkligen exponeras i butiken. Här finns oändligt många exempel beroende på vad ni säljer och vilken typ av återförsäljare i arbetar med.

Beroende på syfte och hur ni poängsätter är en rimlig ROI-tid på investeringen mellan 6 och 18 månader. Vi driver flera program som är helt självfinansierade.  

Här finns flera aspekter att ta hänsyn till och det är viktigt att ni har tydliga medlemsvillkor eller officiella regler för lojalitetsprogrammet.

Viktigt att det i medlemsvillkoren framgår att det är återförsäljaren som juridiska personen som är officiell medlem och som äger poängen i programmet. Om återförsäljarens säljare bjuds in måste detta ske via företrädaren för återförsäljaren och då är dessa deltagare i programmet. Här finns flera skrivningar och en del juridik att beakta.

Vidare är det förstås viktigt att det framgår att programmet hanteras utifrån GDPR regelverket. Beträffande de skattemässiga aspekterna finns det även här flera parametrar att ta hänsyn till. Dessa styrs av vilken typ av belöningar som finns med i programmet och hur dessa kan intjänas. Awardit anlitar flera konsulter och experter inom området för att leverera vederhäftiga regelverk. Kontakta oss gärna för mer information.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Englund-gruppen Flooring AB

Englund-gruppen Flooring AB har fått ökad merförsäljning och förbättrad lönsamhet.

Entercard

Entercard önskade ett program till deras egna varumärke re:member som gav mervärde till kreditkortskunder.

SAS

Så hjälper vi SAS med en helhetslösning för inlösen av EuroBonuspoäng.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!