Lojalitetsprogram företag

Stärk era kundrelationer med hjälp av ett effektivt lojalitetsprogram. Vi är experter på att skapa starka kundrelationer som hjälper er att nå ökad försäljning och förbättrade konkurrensfördelar. Med Awardits lojalitetslösningar för företag kan ni ta ert lojalitetsarbete till en ny nivå!
Awardit
Lojalitetsprogram företag

Ökad kundlojalitet och förbättrade konkurrensfördelar!

Ett väl genomtänkt lojalitetsprogram kan bli ert viktigaste strategiska verktyg för att uppnå företagets affärsmål och skapa starkare band till era kunder. Ert lojalitetsprogram blir mer än en kundförmån och bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet och förtroende.   Med ett välutvecklat lojalitetsprogram kan ni bl.a. uppnå följande effekter:

Minskat fokus på pris

Ett lojalitetsprogram skapar ytterligare kundvärden och bidrar till ett minskat fokus på pris. Det gör att lojalitetsprogrammet över tid bidrar till att ökade marginaler och förbättrad lönsamhet.

Ökad försäljning

Lojala kunder ökar normalt sina inköp över tid och rekommenderar ert företag till andra potentiella kunder, vilket genererar högre intäkter och nya affärsmöjligheter.

Datadrivna Insikter

Ett lojalitetsprogram samlar in värdefulla data om kunders köpbeteenden och preferenser som kan användas för att utveckla både kundrelationer och erbjudande.

Ökad kundkommunikation

Ett lojalitetsprogram ger er utökade möjligheter till positiv kommunikation med er kundbas. Baserat på kunddata från programmet kan kommunikationen också anpassas för olika kundsegment och därmed bli mer effektiv och målinriktad.

Ökat livstidsvärde

Genom att belöna återkommande kunder skapar ni en stark drivkraft för fortsatta inköp. Detta stärker inte bara lojaliteten utan ökar också det genomsnittliga livstidsvärdet i er kundbas. Varje belöning blir en investering i långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Ökad köpfrekvens

Lojala kunder tenderar att handla oftare då de väljer bort konkurrenterna till förmån för er. Med ett välutvecklat lojalitetsprogram får ni bättre möjligheter att aktivera er kundbas och därmed öka köpfrekvensen och era intäkter.

Vi hjälper er att nå framgång!

Kundanpassade lösningar

Awardit har lång och gedigen erfarenhet av att utforma och leverera framgångsrika lojalitetsprogram inom en rad olika branscher. Vi erbjuder helhetslösningar för lojalitet som är anpassade efter ert företags specifika mål och krav. Oavsett om ni vill engagera kunder eller stärka relationerna till partners och återförsäljare, har vi rätt kompetens för att skapa program som motsvarar era unika behov.

Expertis och erfarenhet

Med vår gedigna erfarenhet av att utforma, sätta upp och driva lojalitetsprogram kan Awardit erbjuda vägledning och stöd genom hela programdesign- och implementeringsprocessen. Därmed kan vi garantera att ditt program blir både effektivt och långsiktigt framgångsrikt.

Flexibelt och skalbart

Awardit använder en rad innovativa lösningar för kundlojalitet. Vår teknikplattform är både flexibel och skalbar, vilket gör att vi smidigt kan anpassa ert program för att matcha era specifika målsättningar och behov.

Långsiktigt varaktiga effekter

Våra lojalitetsprogram har bevisat sin effekt genom högre kundengagemang och ökad försäljning. Vi använder poäng som både “mätverktyg” och “valuta”, vilket gör att vi kan mäta framgång på ett tydligt sätt. Dessutom är vi aktivt engagerade i att följa upp, finjustera och utveckla ert program för kontinuerlig framgång. 

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur våra lojalitetslösningar kan skapa värde för ert företag!
Varför ska jag investera i ett lojalitetsprogram?

Ett lojalitetsprogram är betydligt mer än bara ett sätt att belöna era kunder. Genom att investera i ett lojalitetsprogram kan ert företag också samla in värdefull data om era kunders beteende. Genom att analysera denna data kan ni få insikter om köpbeteende, preferenser och vanor hos era kunder. Den informationen kan ni sedan använda för att anpassa marknadsföringsstrategier, förbättra kundupplevelsen, optimera kundresan och utveckla era produkter och tjänster. Ett väl utformat lojalitetsprogram bidrar till ökad interaktion och engagemang från kundernas sida och kan fungera som en marknadsföringskanal mot befintliga så väl som potentiella nya kunder. Dessutom kan programmet bli er ”virtuella säljare” och ett stöd till den egna säljorganisationen.   

Undersökning visar att kundbeteendet är extremt volatilt, främst på grund av förändringar i behov och preferenser som COVID-19-pandemin medförde. Kunden är mer krävande och medveten än tidigare och det är avgörande att vara transparent och ärlig. Dessutom måste man inse att kundgrupperna inte är homogena, med betydande skillnader mellan generationer som “Generation Z” och “Baby Boomers.” Att behålla och vinna en kunds förtroende tar tid, men att förlora en kund går snabbt. En investering i ett lojalitetsprogram är en strategisk åtgärd för att möta dessa utmaningar och långsiktigt stärka relationerna till era kunder.
För att fånga och behålla kundernas intresse, måste ett lojalitetsprogram bestå av mer än bara transaktioner – det ska vara en upplevelse! Här kommer gamification in som en viktig del i utformningen av moderna lojalitetsprogram. Gamification bygger på mekanismer från spelvärlden som triggar aktivitet, konvertering och deltagarnas engagemang. Awardit har arbetat med gamification under lång tid och kan hjälpa er att utveckla strategier och aktiviteter för att öka engagemanget hos er kundbas, kopplat till lojalitetsprogrammet.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Englund-gruppen Flooring AB

Englund-gruppen Flooring AB har fått ökad merförsäljning och förbättrad lönsamhet.

Entercard

Entercard önskade ett program till deras egna varumärke re:member som gav mervärde till kreditkortskunder.

SAS

Så hjälper vi SAS med en helhetslösning för inlösen av EuroBonuspoäng.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!