Lojalitetsprogram konsument

Lyft ert lojalitetarbete till nya nivåer med hjälp av Awardits innovativa lojalitetslösningar. Starka kundrelationer är nyckeln till framgång. Låt oss hjälpa er att utveckla ett lojalitetsprogram skräddarsytt utifrån era mål och behov.
Lojalitetsprogram Konsument
Lojalitetsprogram konsument

Ett komplett ekosystem av tjänster inom lojalitet

Hur skiljer ni er från mängden i en bransch med standardiserade produkter och tjänster och hög priskonkurrens? Svaret är enkelt: skapa starkare band till era kunder med hjälp av ett lojalitetsprogram. Awardit erbjuder ett komplett ekosystem av tjänster inom lojalitet, med allt från helhetslösningar till tjänster som kompletterar ert befintliga lojalitetsprogram.

Vad kan ni uppnå med ett utvecklat lojalitetsprogram?

Trognare kunder

Genom att erbjuda relevanta belöningar och mervärden ökar ni sannolikheten att kunderna förblir trogna, och väljer er framför konkurrenterna.

Högre andel återkommande köp

Få era kunder att handla oftare. Genom att belöna med poäng och förmåner skapar ni incitament för kunderna att öka köpfrekvensen och återkomma oftare.

Ökade kundinsikter

Med data från ett lojalitetsprogram får ni insikt i era kunders köpbeteende och preferenser. Använd denna kunskap för att skräddarsy er kundkommunikation och era erbjudanden. Det skapar en kundupplevelse som känns personlig och genuin.

Ökad lönsamhet

Att behålla befintliga kunder är betydligt mer kostnadseffektivt än att rekrytera nya. Genom att maximera värdet av varje kundrelation, bidrar ett lojalitetsprogram till högre försäljning och bättre lönsamhet.

Stärk era kundrelationer med våra lojalitetslösningar.

Lojalitetslösningar anpassade efter era behov och målsättningar

Awardit erbjuder helhetslösningar för lojalitet och ett ekosystem av tjänster för att bygga starkare kundrelationer och ökad lojalitet. Ni kan överlåta helheten till oss eller komplettera era befintliga program med lösningar från vårt eko-system av tjänster. Om ni vill utöka möjligheterna till inlösen i ett befintligt poängprogram är vår poängshop lösningen för er. Vill ni ge era kunder skräddarsydda förmåner och belöningar är vår förmånsshop helt rätt tjänst. Vill ni skapa starkare relationer genom att erbjuda förmåner hos hundratals partners? Då är vårt partnernätverk tjänsten ni ska erbjuda era kunder. Oavsett hur era behov ser ut, kan vi designa en lojalitetslösning som är perfekt anpassad efter era specifika mål och behov. 

Lång erfarenhet och expertis

Med vår långa erfarenhet av att sätta upp och driva lojalitetsprogram vet vi vad som fungerar och ger resultat. Vi erbjuder stöd i programdesign och implementation av olika lojalitetslösningar och kan också ta över driften. Tillsammans säkerställer vi att ert program blir långsiktigt framgångsrikt!

Flexibel och skalbar teknologi

Awardit erbjuder en rad innovativa lösningar för kundlojalitet. Vår teknikplattform är både flexibel och skalbar, vilket gör att vi smidigt kan anpassa ert program för att matcha era ambitioner. Vi levererar helhetslösningar som inkluderar drift och support, och kan också komplettera era befintliga lojalitetsprogram med delar som saknas för att nå verklig framgång.

Långsiktigt varaktiga effekter

Våra lojalitetsprogram har bevisat sin effekt genom ökad försäljning och kundnöjdhet. Vi använder poäng som både “mätverktyg” och “valuta”, vilket gör att vi kan mäta framgång på ett tydligt sätt. Dessutom är vi aktivt engagerade i att följa upp, finjustera och utveckla ert program för kontinuerlig framgång.

Genom ett samarbete med Awardit kan ni uppnå ökad kundnöjdhet och ett större kundengagemang. Våra program hjälper er att skapa starka kundrelationer, öka er försäljning och utveckla era konkurrensfördelar.

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur våra lojalitetslösningar kan skapa värde för ert företag!
Varför ska jag investera i ett lojalitetsprogram?
Ett lojalitetsprogram är betydligt mer än bara ett sätt att belöna era kunder. Genom att investera i ett lojalitetsprogram kan ert företag också samla in värdefulla data om era kunders beteende. Genom att analysera denna data kan ni få insikter om köpbeteende, preferenser och vanor hos era kunder. Den informationen kan ni sedan använda för att anpassa era marknadsföringsstrategier, förbättra kundupplevelsen, optimera kundresan och utveckla era produkter och tjänster. Ett väl utformat lojalitetsprogram bidrar till ökad interaktion och högre kundengagemang och kan fungera som en marknadsföringskanal mot befintliga så väl som potentiella nya kunder.
Med en poängshop kopplat till ert lojalitetsprogram kan ni erbjuda medlemmar mervärden i inlösen av poäng mot produkter och tjänster ni inte själva tillhandahåller. Ett exempel är SAS Eurobonus, där Eurobonus-medlemmar inte enbart kan använda sina poäng för bokning av flygresor utan också för inlösen mot andra produkter och tjänster i SAS Eurobonus shop. Genom att erbjuda en inlösenshop med ett attraktivt sortiment utökar ni väsentligt det upplevda värdet av att vara medlem i lojalitetsprogrammet.
För att fånga och behålla kundernas intresse, måste ett lojalitetsprogram bestå av mer än bara transaktioner – det ska vara en upplevelse! Här kommer gamification in som en viktig del i utformningen av moderna lojalitetsprogram. Gamification bygger på mekanismer från spelvärlden som triggar aktivitet, konvertering och deltagarnas engagemang.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Englund-gruppen Flooring AB

Englund-gruppen Flooring AB har fått ökad merförsäljning och förbättrad lönsamhet.

Entercard

Entercard önskade ett program till deras egna varumärke re:member som gav mervärde till kreditkortskunder.

SAS

Så hjälper vi SAS med en helhetslösning för inlösen av EuroBonuspoäng.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!