Motivera dina medarbetare och förbättra lönsamheten

Det första steget är att göra en noggrann behovsanalys, identifiera förbättrings- och mätområden. I vissa fall handlar det om att produktiviteten sviktar, i andra fall strävar personalgruppen åt olika håll, vilket givetvis påverkar samtliga resultat negativt.

Oavsett vad som brister så är det viktigt att rikta insatserna mot människorna, dvs teamet. Först genom att stärka dem och utveckla deras beteende i rätt riktning, är det möjligt att förbättra resultaten och stärka relationerna på arbetsplatsen.

Prestationsinriktade satsningar är samtidigt något som måste få ta tid, och för bästa effekt är det viktigt att de genomförs på följande sätt:

Analys

För att komma underfund med verksamhetens behov måste rådande förhållanden analyseras. I samband med att detta görs är det också bra att fråga de anställda om deras tankar om motivation i arbetslivet. Vad driver målgruppen? På så sätt blir det lättare att få en tydlig bild av arbetsplatsens förutsättningar, men också av vilka frågor som är av betydelse för teamet. Under detta steg är det avgörande att alla inblandade klarar av att vara transparenta, för bästa resultat.

Programlansering

Efter den förberedande analysen finns det underlag nog för att skräddarsy ramarna för det aktuella motivations- eller lojalitetsprogrammet. Därefter följer lanseringen. Lanseringen ska vara en tydlig och efterlängtad energiinjektion. Utmaningen ligger i att få de här positiva effekterna att hålla i sig under lång tid. Ofta är det nödvändigt att ta hjälp av en extern aktör för att forma en hållbar och effektiv satsning som ska stärka klimatet på arbetsplatsen från grunden, och bibehålla de goda effekterna över tid.

Uppföljning och belöning

Hur kontrollerar man att satsningen får önskad effekt? Man mäter, följer upp och redovisar resultat. Man synliggör arbetsgruppens aktivitet. Vi uppmärksammar goda arbetsinsatser och vi belönar kort- och långsiktiga mål. Nu jobbar vi med människor och människor påverkar resultat.

Ett väl genomfört motivationsprogram stärker lönsamhet och förbättrar relationer i arbetsgruppen. Dessa faktorer har god effekt på varumärket!

Belönings-, lojalitets- och motivationsprogram är ingenting som görs i en handvändning. Dessa ska göras grundligt från start, med en aktiv och kontinuerlig uppföljning, resultatredovisning och löpande analys.

Kontakta oss på Motivation Service för mer information om belöningssatsningar, resor och motivationsprogram. Vi skräddarsyr lösningarna för din verksamhets unika förutsättningar.

Utforska mer

Så motiverar du Millennials

Lojalitetsprogram som strategiskt verktyg

Presentkort som fly-wheel för tillväxt