Motivationsprogram

Vill ni bygga en stark företagskultur som präglas av förståelse för mål och vision, och där ni gemensamt strävar efter ökad lönsamhet och stärkta resultat? Då ska ni investera i det viktigaste ni har – era medarbetare.
Motivationsprogram

Uppnå förbättrat resultat med ökad medarbetarmotivation

Med rätt strategi och ett väl genomtänkt motivationsprogram kan ni uppnå ökat välmående och tydligt förbättrade prestationer. Genom att involvera alla, från enskilda individer till tvärfunktionella team, kan ni effektivt påverka resan mot högre motivation för alla i organisationen. Med medarbetarmotivation i fokus uppnår ni flera positiva effekter.

Minskade rekryteringskostnader

Med ett effektivt motivationsprogram stärker ni ert varumärke, behåller värdefull kompetens och förvandlar era medarbetare till varumärkesambassadörer som bidrar till att attrahera nya talanger. En Gallup-studie* visar att små förändringar ofta räcker för att medarbetare ska välja att stanna och känna motivation i sitt arbete.

Högre emotionellt engagemang

Verklig motivation går bortom pingisbord och massagestolar. Det handlar om att känna sig delaktig, att förstå företagets övergripande mål och hur ens egen insats bidrar till att nå dem. Att uppnå ett högre emotionellt engagemang bland medarbetarna är avgörande för att skapa en meningsfull och hållbar arbetsmiljö där alla känner sig motiverade att bidra till företagets framgång.

Nöjdare kunder

När era medarbetare trivs och när ni investerar resurser i att stärka deras motivation och trygghet, avspeglas det i hur de behandlar era kunder. Med en arbetsmiljö som främjar engagemang och välmående hos era anställda skapas en atmosfär där kundnöjdheten naturligt ökar.

Högre lönsamhet

Gallup-studien* visar också att motiverade medarbetare leder till ökad lönsamhet. Motiverade medarbetare levererar så mycket som 22 procent högre lönsamhet än icke motiverade medarbetare.
*Källa: State of the Global Workplace: 2023 Report

Maximera medarbetarmotivationen: Mät, Belöna och Inspirera

Nyckeln till framgång

Awardit designar motivationsprogram som är skräddarsydda efter era specifika behov och mål. Vi börjar med att noggrant kartlägga ert nuläge för att förstå er situation, era önskemål och förväntningar. Tillsammans med er formulerar vi en plan som är skräddarsydd för att möta era mål. En förutsättning för att nå framgång är att det finns ett tydligt ägarskap inom organisationen som tillsammans med oss kan utveckla programmet. Med vårt skräddarsydda tillvägagångssätt och fokus på måluppfyllnad kan vi tillsammans skapa långsiktig och hållbar medarbetarmotivation.

Helhetslösning - där inget lämnas åt slumpen

Med Awardit får ni mer än en IT-plattform och en poängshop. Vi erbjuder en helhetslösning och blir en strategisk partner i ert motivationsarbete. Vårt IT-team sätter upp en teknisk lösning som blir er motivationsportal och navet i ert motivationsprogram. Med en dedikerad kundansvarig tar vi hand om alla aspekter av programmet enligt den överenskomna programplanen. Genom att samarbeta med Awardit får ni expertstöd och support på alla nivåer, både tekniskt och strategiskt, för att säkerställa att ert motivationsprogram blir långsiktigt framgångsrikt.

Med Awardit får ni hela verktygslådan

Vi har stor erfarenhet av att driva motivationsprogram för företag inom en rad olika branscher. Vi förstår vad som krävs för att leverera en effektiv lösning som stärker medarbetarnas motivation och bygger lojalitet till ert företag. Med vår “verktygslåda” täcker vi alla aspekter av motivationsprogrammets värdekedja. Från strategisk planering och implementation till kontinuerlig uppföljning och optimering av programmet. Med Awardit som partner kan ni vara säkra på att få tillgång till alla resurser som behövs för att skapa ett framgångsrikt och hållbart motivationsprogram.

Engagerat och närvarande ledarskap skapar framgång

Kärnan i framgångsrika företag är ett närvarande ledarskap, präglat av transparens, tydlighet och kontinuerlig feedback. Genom att visa era medarbetare genuin uppskattning, växer era medarbetares motivation. Att investera i medarbetarnas utveckling och stödja dem på vägen mot att nå sin fulla potential är avgörande, både för individens välbefinnande och för företagets framgång.

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss idag för mer information om hur våra motivationslösningar kan skapa värde för ert företag!
Varför ska vi investera i ett motivationsprogram?

Awardits motivationsprogram skapar nytta inom flera områden. Här är några exempel: 

  • Direkta kostnadsbesparingar för rekrytering och sjukfrånvaro.
  • Mer nöjda kunder och minskat kundtapp.
  • Ökad lönsamhet och stärkt resultat. 
Ett motivationsprogram kan implementeras som ett värdefullt styrverktyg i alla branscher och organisationer. Programmet kan vara ett kraftfullt stödverktyg och ge extra tyngd åt ett pågående lojalitetsprogram för ett företags kunder. En förutsättning för att lyckas med ett motivationsprogram är att grundläggande hygienfaktorer är på plats; såsom marknadsmässiga löner, en väl fungerande fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt en sund företagskultur.
Att samarbeta med Awardit ger ert företag expertvägledning och support, både teknisk och strategisk. Med många års erfarenhet av att sätta upp och driva motivationsprogram samt samarbeta med företag inom olika branscher, vet vi vad som krävs för att leverera en fungerande lösning som stärker medarbetarmotivation och lojalitet till ert företag.
Medarbetarmotivation är centralt för hur ert företag presterar. Motiverade medarbetare är mer produktiva, vilket leder till att företag med hög motivationsfaktor når sina affärsmål i högre utsträckning än företag med låg motivationsfaktor. Genom att prioritera och investera i medarbetarnas motivation kan företaget skapa en arbetsmiljö präglad av engagemang, kreativitet och en stark vilja att bidra och prestera. Detta leder i slutändan till en mer hållbar och framgångsrik verksamhet.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Dream Team

Englund-gruppen Flooring AB mäter och belönar sina viktigaste KPI:er.

Thermia

Thermia använder Motivationsindex för att förstå motivationen bland sina medarbetare.

Julklappsvalet

Julklappsvalet låter varje medarbetare välja julgåva i ett brett sortiment.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!