Säljtävlingar

Lyft försäljningsresultatet med en säljtävling. Inspirera era medarbetare och lyft försäljningsresultatet till nya nivåer. Ta hjälp av våra konkreta tips och råd och sätt rätt strategi för en lyckad säljtävling.
Säljtävlingar

En välmotiverad säljkår är nyckeln till framgång

Är ni redo att förbättra era försäljningsresultat? Ta steget och inför en strategi som omfattar och engagerar alla era medarbetare som arbetar med försäljning.

Öka motivation och arbetsglädje

Vi vill alla få uppskattning för våra prestationer och vi människor trivs och utvecklas som mest på jobbet när vi har roligt. Med rätt motivationsmetoder kan ni ge ny energi till er arbetsplats. Sätt en säljtävlingsstrategi som blir en inspirationskälla och bidrar till att ni uppnår era mål.

Flexibelt belöningssystem

Vårt poängsystem gör det enkelt att uppmärksamma olika typer av aktiviteter och insatser. Poängsystemet ger er möjlighet att anpassa belöningen efter olika slags prestationer, från försäljningsresultat och nya affärsmöjligheter till kundnöjdhet och teaminsatser. Genom att definiera och uppmuntra aktiviteter som leder mot era mål, skapar ni ett fokuserat och positivt arbetsklimat.

Inkluderande belöningsstruktur

Att skapa en belöningsstruktur som lyfter insatser från en bred grupp av medarbetare uppmuntrar en inkluderande och engagerande atmosfär. Det främjar en sund tävlingsanda där era medarbetare inte bara tävlar mot varandra, utan även på teamnivå och dessutom strävar efter att överträffa sina egna tidigare resultat.

Förbättrade arbetsprocesser

Genom att implementera ett effektivt säljmotivationsprogram kan ni uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom och mellan olika team. Det leder till bättre samarbete och mer effektiva arbetsprocesser, vilket gynnar hela organisationen.

Vi hjälper er att nå framgång!

Effektivisera er försäljning med hjälp av Awardit

Låt oss bli er strategiska partner för en framgångsrik säljtävling. Vi erbjuder mer än bara en IT-plattform och en poängshop – vi levererar en helhetslösning. Med en skräddarsydd portal – som blir navet i er säljtävling – och en engagerad kundansvarig, guidar vi er från strategi och planering till genomförande och uppföljning. Allt för att säkerställa maximal avkastning på er investering.

Fokus på resultat

Med mångårig erfarenhet av att sätta upp och driva säljtävlingar i olika branscher, har vi den kunskap som krävs för att leverera en effektiv lösning som motiverar er säljkår och förbättrar ert försäljningsresultat.

En investering med god avkastning

Att satsa på en säljtävling är inte bara en kostnad – det är en smart investering för framtiden, där nyttan ökar varje gång era medarbetare förbättrar sina prestationer. Varje framsteg era medarbetare gör är ett steg mot ökad försäljning och ett starkare resultat – vilket gör säljtävlingen till en lönsam investering över tid.

Tydlighet och enkelhet ger framgång

Det som är enkelt att strukturera är enkelt att förstå. Var noga när ni prioriterar era mål och KPI:er eftersom tydliga mål gör det enkelt att veta vad som ska presteras. Tänk merförsäljning, kors-försäljning, antal offerter, kvalitativa möten, referenser med mera. Även mjuka delar är viktiga! Låt Awardit hjälpa er att sätta upp er säljtävling, driva den och leverera rätt mix av belöningar.

Nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur säljtävlingar kan sättas upp utifrån era förutsättningar.
Vilka fördelar ger en säljtävling?

En framgångsrik säljtävling skapar nytta på flera sätt: 

  • Ökad försäljning och stärkt resultat
  • Stärkt team-känsla och effektivare samarbete
  • Effektivare processer 
Säljtävlingar är ett effektivt verktyg och kan användas som styrmedel i många olika branscher. En säljtävling kan göra underverk för resultatet i alla företag som har säljare, oavsett om de är interna eller externa, eller har andra medarbetare som kan bidra i säljprocessen och till resultatet.
Att samarbeta med Awardit ger er tillgång till vår expertis och support, både inom teknik och strategi. Vi har lång erfarenhet av att sätta upp och driva säljtävlingar som ger konkreta resultat.

Awardit debiterar en engångsavgift för att sätta upp en säljtävlingsportal och vi tar en fast månadsavgift för drift och support. Poäng som delas ut baseras på måluppfyllnad och faktureras vid inlösen. I drift och support ingår en kundansvarig (KAM) från Awardit, hantering av kampanjer och kommunikation mot målgruppen, drift av tjänsten, teknisk support, målgruppssupport mm enligt gällande avtal.

Är ni nyfikna på hur en säljtävling kan sättas upp för er? Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur det kan göras utifrån era förutsättningar.

Upptäck alla tjänster i samma kategori

Se hur vi hjälpt andra

Dream Team

Englund-gruppen Flooring AB mäter och belönar sina viktigaste KPI:er.

Thermia

Thermia använder Motivationsindex för att förstå motivationen bland sina medarbetare.

Julklappsvalet

Julklappsvalet låter varje medarbetare välja julgåva i ett brett sortiment.

Vill ni veta mer?

Läs mer om hur Awardit har hjälpt andra företag att nå framgång. Eller hämta inspiration från artiklar i vår kunskapsbank!