Övrigt

Här finner du övrig information relaterad till Investor Relations.

Bolagskalender

DatumHändelse
2022-02-25Bokslutkommuniké 2021
2022-04-28Publicering av årsredovisning 2021
2022-05-13Delårsrapport januari-mars 2022
2022-05-20Årsstämma
2022-08-19Delårsrapport april-juni 2022
2022-11-11Delårsrapport juli-september 2022
2023-02-24Bokslutskommuniké 2022

Revisor

Ordinarie revisorer är Grant Thornton med auktoriserad revisor Håkan Pettersson som huvudansvarig revisor.

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
103 94 Stockholm

Certified Adviser

Aqurat Fondkommission AB är Awardits Certified Adviser.

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800
Epost: info@aqurat.se
Hemsida: www.aqurat.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.