Övrigt

Här finner du övrig information relaterad till Investor Relations.

Bolagskalender

DatumHändelse
2021-04-29Publicering av årsredovisning 2020
2021-05-14Delårsrapport januari-mars 2021
2021-05-21Årsstämma
2021-05-26Investor Day, ABG Sundal Collier
2021-08-20Delårsrapport april-juni 2021
2021-08-25Nordea Small & Mid Cap Days
2021-11-12Delårsrapport juli-september 2021
2022-02-25Bokslutskommuniké 2021

Revisor

Ordinarie revisorer är Grant Thornton med auktoriserad revisor Håkan Pettersson som huvudansvarig revisor.

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
103 94 Stockholm

Certified Adviser

Aqurat Fondkommission AB är Awardits Certified Adviser.

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800
Epost: info@aqurat.se
Hemsida: www.aqurat.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.