Övrigt

Här finner du övrig information relaterad till Investor Relations.

Bolagskalender

DatumHändelse
2020-02-28Bokslutskommuniké 2019
2020-05-11Publicering av årsredovisning 2019
2020-05-22Delårsrapport januari-mars 2020
2020-05-26Årsstämma
2020-08-21Delårsrapport april-juni 2020
2020-11-20Delårsrapport juli-september 2020

Revisor

Ordinarie revisorer är Grant Thornton med auktoriserad revisor Håkan Pettersson som huvudansvarig revisor.

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
103 94 Stockholm

Certified Adviser

Aqurat Fondkommission AB är Awardits Certified Adviser.

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800
Epost: info@aqurat.se
Hemsida: www.aqurat.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.