Övrigt

Här finner du övrig information relaterad till Investor Relations.

Bolagskalender

DatumHändelse
2024-02-20Bokslutkommuniké 2023
2024-04-24Publicering av årsredovisning 2023
2024-05-07Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-16Årsstämma
2024-08-13Delårsrapport april-juni 2024
2024-11-05Delårsrapport juli-september 2024
2025-02-20Bokslutskommuniké 2024

Revisor

Ordinarie revisorer är Grant Thornton med auktoriserad revisor Håkan Pettersson som huvudansvarig revisor.

Håkan Pettersson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
103 94 Stockholm

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB.

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Telefon: 08-684 05 800
Epost: ca@aqurat.se
Hemsida: www.aqurat.se

En Certified Advisers roll är att fungera som stöd i noteringsprocessen samt att ansvara för att bolaget uppfyller kraven för att noteras på First North. Certified Advisern ansvarar även för att kontinuerligt kontrollera att bolaget uppfyller reglerna på First North, samt har en skyldighet att rapportera till börsen om det skett ett regelbrott.