Styrelse

Awardits styrelse består av 5 medlemmar som väljs för ett år i taget på bolagsstämman. Styrelsens uppgift är att säkerställa att Awardits verksamhet växer och utvecklas på ett långsiktigt och värdeskapande sätt.

Niklas Lundqvist

Grundare och medlem av styrelsen sedan 1999

Född: 1970

Styrelseordförande i; Awardit CLS AB, Awardit Market2member AB, Awardit Motivation Service AB, Retain 24 Sverige AB, Rewardit AB, Sponsorhuset AB, Zappa Events AB

Styrelseledamot i: Awardit AB, Plus Sortiment AB, Vatone AB

Utbildning: Jur kand och LLM, Uppsala Universitet och Maastricht University, Ekonomi Handelshögskolan Göteborg, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: Magnusson Wahlin Advokatbyrå

Huvudsysselsättning: Förvärv och affärsutveckling, Awardit AB

Ej oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen eller till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 1 022 441 aktier och 25 000 teckningsoptioner

Olle Isberg

Medlem av styrelsen sedan 2002

Född: 1961

Styrelseordförande i: Anerem AB, Björkliden Fjällby AB, Hotel Kungsträdgården Management AB, Lapland Resorts AB och Visionalis AB

Styrelseledamot i: Awardit AB samt styrelsesuppleant i Aros Bostad IV AB och SpacePort Sweden AB

Utbildning: Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Öhman Fondkommission, Ratos, H&B Capital

Huvudsysselsättning: CEO Visionalis AB

Oberoende till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 2 088 272 aktier (genom Visionalis AB)

Samir Taha

Medlem av styrelsen sedan 2000

Född: 1970

Styrelseordförande i: Awardit AB, Nordic Level Group AB

Styrelseledamot i: Aros Bostadsutveckling AB, Aros Management AB, Aros Bostad Invest AB, Emiren AB, Kalifen AB, Visiren AB, Sultanen Invest AB, Taha & Taha Projektering AB, Viggbyholm Utvecklings AB Samtliga med tillhörande koncernbolag.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå

Huvudsysselsättning: VD och grundare av Aros Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Senior advisor till Proptech Farm.

Oberoende till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 295 000 aktier (genom Sultanen Invest AB)

Charlotte Eisner

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1971

Styrelseledamot i: Awardit AB, Eisner Enterprises i Sverige AB, Fossil Free Marine Europe AB

Utbildning: Master of Science i Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet: Global Sales & Market Director DEFA Group, VD Charge Amps AB, Marknadschef SAS Eurobonus, Chief Commercial Officer at Ferroamp (publ), Head of Brands and Sales Nevs, Managementkonsult Mercuri Intl

Huvudsysselsättning: Head of Business development ZEEKR/CEVT

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 0 aktier

Peter Borsos

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1969

Styrelseledamot i: Awardit AB, Buddy Company, PFT Global Venture AB (publ), Nordic Level Group AB, Eatable AB

Utbildning: Ekonomie Magister Nationalekonomi (Örebro Universitet, Freie Universität Berlin och University of Massachusetts)

Arbetslivserfarenhet: Telia Company - Kommunikationsdirektör och Chef för Telia Global, Swedbank - Kommunikationsdirektör, Ålandsbanken - Vice VD

Huvudsysselsättning: Kommunikationschef Ericsson

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav: 51 000 aktier (direkt och via familj)