Styrelse och ledning

Awardit drivs av en intern ledningsgrupp med medlemmar ur olika delar av koncernen.

Ledning

Henrik Olander (1972)

VD sedan 2020

Styrelseordförande i

 • Out of Home AB
 • Olander & Sjöstrand försäljnings Aktiebolag
 • Spike Brewery AB

Styrelseledamot i

 • Awardit CLS AB
 • Sponsorhuset AB
 • Zappa Events AB
 • Awardit Motivation Service AB
 • Rewardit AB
 • Retain 24 Sverige AB
 • Market2member AB
 • Bjarnason Medical Konsult AB
 • House of Cash AB
 • Gamlestaden Förvaltning AB
 • Fläkt Marine AB
 • Powabyke Sverige AB

Utbildning

 • Civilekonom, Göteborgs Universitet och Erasmus Universiteit
 • Executive MBA, Copenhagen Business School

Arbetslivserfarenhet

 • Nordisk Försäljningsdirektör, LEGO Group
 • Nordisk Marknadschef, Black&Decker
 • VD, Out of Home AB

Huvudsysselsättning
VD, Awardit AB och VD, Awardit CLS AB.

Aktieinnehav
175 910 aktier

Rickard Jidéus (1981)

Group CFO, anställd sedan 2013

Utbildning Civilekonom, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet

 • COO, Awardit CLS AB
 • Key Account, Awardit CLS AB
 • Venture Analyst, SEB Venture Capital

Huvudsysselsättning
Group CFO i Awardit-koncernen

Aktieinnehav
0 aktier

Johan Hagman (1975)

Affärsområdeschef Loyalty B2B, anställd sedan 2001

Utbildning
Magister i Statistik och kandidat i utredningssociologi, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet
Tidigare verksam som utredare/statistiker på Statens Kulturråd och FS.

Huvudsysselsättning
Försäljningschef B2B, Awardit AB

Aktieinnehav
338 212 aktier

Anna Törner (1991)

Affärsområdeschef Loyalty B2C, anställd sedan 2014

Utbildning
Civilekonom vid Umeå Universitet

Huvudsysselsättning
Affärsområdeschef Loyalty B2C, Awardit AB

Aktieinnehav
1 715 aktier

Anders Svanberg (1983)

Affärsområdeschef Partnerships, anställd och medlem i ledningsgrupp sedan 2018

Styrelseledamot i
Sweden Organic AB

Utbildning
Lux Business School, Företagsekonomi vid Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • Partner/Projektledare Sponsorhuset AB
 • Marknadsansvarig, Zappa Event AB
 • Eventansvarig, Techshop AB

Huvudsysselsättning
Försäljningschef Förening och Hälsa, Sponsorhuset AB

Aktieinnehav
32 051 aktier

Mattias Lundqvist (1988)

Affärsområdeschef Giftcards, anställd sedan 2013

Styrelseledamot i
Rewardit AB

Utbildning
Industriell Ekonomi, Chalmers och Universidad Politécnica de Madrid

Arbetslivserfarenhet

 • Grundare och affärsutveckling, Rewardit AB
 • Key Account Manager, Awardit CLS AB

Huvudsysselsättning
Affärsområdeschef Giftcards

Aktieinnehav
20 752 aktier

Styrelse

Niklas Lundqvist (1970)

Grundare och medlem av styrelsen sedan 1999

Styrelseordförande i

 • Rewardit AB
 • Sponsorhuset AB
 • Awardit Motivation Service AB
 • Awardit CLS AB
 • Retain 24 Sverige AB
 • Market2member AB
 • Zappa Events AB

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Plus Sortiment AB
 • Vatone AB
 • Youcal AB

Utbildning

 • Jur kand och LLM, Uppsala Universitet och Maastricht University
 • Ekonomi Handelshögskolan Göteborg, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet
Magnusson Wahlin Advokatbyrå

Huvudsysselsättning
Ansvarig för förvärv & IR, Awardit AB

Aktieinnehav
1 110 550 aktier

Olle Isberg

Medlem av styrelsen sedan 2002

Född
1961

Styrelseordförande i

 • Hotel Kungsträdgården Management AB
 • Lapland Resorts AB
 • Visionalis AB

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Anerem Aktiebolag
 • Björkliden Fjällby AB
 • Bongout AB
 • Bongout Fastigheter AB
 • Spaceport Sweden AB

Utbildning
Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

 • Öhman Fondkommission,
 • Ratos, H&B Capital

Huvudsysselsättning
CEO Visionalis AB

Aktieinnehav
2 100 000 aktier (genom Visionalis AB)

Samir Taha

Medlem av styrelsen sedan 2000

Född
1970

Styrelseordförande i

 • Awardit AB

Styrelseledamot i

 • Confidence International AB
 • Aros Bostadsutveckling AB
 • Aros Management AB
 • Aros Bostad Invest AB
 • Emiren AB
 • Kalifen AB
 • Visiren AB
 • Sultanen Invest AB
 • Taha & Taha Projektering AB
 • Viggbyholm Utvecklings AB Samtliga med tillhörande koncernbolag.

Utbildning
Civilekonom, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet
Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå

Huvudsysselsättning

 • VD och grundare av AROS
 • Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare

Aktieinnehav
316 000 aktier (genom Sultanen Invest AB)

Charlotte Eisner

Styrelseledamot sedan 2017

Född
1971

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Eisner Enterprises i Sverige AB
 • Ordförande i Division Hållbara Transporter och styrelsemedlem i Electricity Innovation (ek.för.)

Utbildning
Master of Science i Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • Global Sales & Market Director, e-mobility, DEFA Group
 • Affärsutvecklingschef Charge Amps AB
 • VD Charge Amps AB
 • Marknadschef SAS Eurobonus

Huvudsysselsättning
Chief Commercial Officer at Ferroamp

Aktieinnehav
0 aktier

Claudio Simatovic

Styrelseledamot sedan 2020

Född
1967

Styrelseledamot i

 • Paradidel AB
 • Retain 24 Sverige AB
 • Redgrid 1905 AB

Arbetslivserfarenhet

 • Grundare och VD, Shop Talk Instore Advertising AB
 • VD, Clear Channel Instore AB
 • Grundare och VD, Retain24 Sverige AB
 • Grundare och VD, Presend Nordic AB
 • Grundare och VD, Paradidel AB

Aktieinnehav
132 211 aktier (via Paradidel AB)

Peter Borsos

Styrelseledamot sedan 2020

Född
1969

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Telia Carrier AB

Advisor i

 • Techbuddy Inc

Utbildning
Ekonomie Magister Nationalekonomi (Örebro Universitet, Freie Universität Berlin och University of Massachusetts)

Arbetslivserfarenhet

 • Telia Company - Kommunikationsdirektör och Chef för Telia Global
 • Swedbank - Kommunikationsdirektör
 • Ålandsbanken - Vice VD

Huvudsysselsättning
Rådgivare och investerare

Aktieinnehav
47 000 aktier (direkt och via familj)