Styrelse och ledning

Awardit drivs av en intern ledningsgrupp med medlemmar ur olika delar av koncernen.

Ledning

Henrik Olander (1972)

VD sedan 2020

Styrelseordförande i

 • Out of Home AB
 • Olander & Sjöstrand försäljnings Aktiebolag

Styrelseledamot i

 • Awardit CLS AB
 • Sponsorhuset AB
 • Zappa Events AB
 • Rewardit AB
 • Retain 24 Sverige AB
 • Market2member AB
 • Bjarnason Medical Konsult AB
 • House of Cash AB
 • Gamlestaden Förvaltning AB
 • Fläkt Marine AB
 • Powabyke Sverige AB

Utbildning

 • Civilekonom, Göteborgs Universitet och Erasmus Universiteit
 • Executive MBA, Copenhagen Business School

Arbetslivserfarenhet

 • Nordisk Försäljningsdirektör, LEGO Group
 • Nordisk Marknadschef, Black&Decker
 • VD, Out of Home AB

Huvudsysselsättning
VD, Awardit AB och VD, Awardit CLS AB.

Aktieinnehav
175 910 aktier

Rickard Jidéus (1981)

Group CFO, anställd sedan 2013

Utbildning Civilekonom, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Arbetslivserfarenhet

 • COO, Awardit CLS AB
 • Key Account, Awardit CLS AB
 • Venture Analyst, SEB Venture Capital

Huvudsysselsättning
Group CFO i Awardit-koncernen

Aktieinnehav
0 aktier

Johan Hagman (1975)

Försäljningschef B2B, anställd sedan 2001

Styrelseledamot i

 • Plus Sortiment AB

Utbildning
Magister i Statistik och kandidat i utredningssociologi, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet
Tidigare verksam som utredare/statistiker på Statens Kulturråd och FS.

Huvudsysselsättning
Försäljningschef B2B, Awardit AB

Aktieinnehav
338 212 aktier

Oscar Hillestad (1988)

IT- & Produktutvecklingsansvarig, anställd sedan 2011

Utbildning

 • Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Tillämpad miljövetenskap, Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • Key Account Manager, Awardit CLS AB
 • Affärsområdesansvarig, Awardit CLS AB
 • Försäljnings- och marknadsansvarig, Awardit CLS AB

Huvudsysselsättning
IT- & Produktutvecklingsansvarig

Aktieinnehav
7 941 aktier

Anna Törner (1991)

Försäljningschef B2C, anställd sedan 2015

Utbildning
Civilekonom, Umeå Universitet

Arbetslivserfarenhet
Key Account Manager, Awardit CLS AB

Huvudsysselsättning
Försäljningschef B2C

Aktieinnehav
1 500 aktier

Anders Svanberg (1983)

Affärsområdeschef, anställd och medlem i ledningsgrupp sedan 2018

Styrelseledamot i
Sweden Organic AB

Utbildning
Lux Business School, Företagsekonomi vid Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • Partner/Projektledare Sponsorhuset AB
 • Marknadsansvarig, Zappa Event AB
 • Eventansvarig, Techshop AB

Huvudsysselsättning
Försäljningschef Förening och Hälsa, Sponsorhuset AB

Aktieinnehav
32 051 aktier

Styrelse

Niklas Lundqvist (1970)

Grundare och medlem av styrelsen sedan 1999

Styrelseordförande i

 • Rewardit AB
 • Sponsorhuset AB
 • Awardit Motivation Service AB
 • Awardit CLS AB
 • Retain 24 Sverige AB
 • Market2member AB
 • Zappa Events AB

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Plus Sortiment AB
 • Vatone AB
 • Youcal AB

Utbildning

 • Jur kand och LLM, Uppsala Universitet och Maastricht University
 • Ekonomi Handelshögskolan Göteborg, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet
Magnusson Wahlin Advokatbyrå

Huvudsysselsättning
VD och grundare av Awardit AB

Aktieinnehav
1 110 550 aktier

Olle Isberg

Medlem av styrelsen sedan 2002

Född
1961

Styrelseordförande i

 • Hotel Kungsträdgården Management AB
 • Lapland Resorts AB
 • Visionalis AB

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Anerem Aktiebolag
 • Björkliden Fjällby AB
 • Bongout AB
 • Bongout Fastigheter AB
 • Spaceport Sweden AB

Utbildning
Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

 • Öhman Fondkommission,
 • Ratos, H&B Capital

Huvudsysselsättning
CEO Visionalis AB

Aktieinnehav
2 100 000 aktier (genom Visionalis AB)

Samir Taha

Medlem av styrelsen sedan 2000

Född
1970

Styrelseordförande i

 • Awardit AB

Styrelseledamot i

 • Confidence International AB
 • Aros Bostadsutveckling AB
 • Aros Management AB
 • Aros Bostad Invest AB
 • Emiren AB
 • Kalifen AB
 • Visiren AB
 • Sultanen Invest AB
 • Taha & Taha Projektering AB
 • Viggbyholm Utvecklings AB Samtliga med tillhörande koncernbolag.

Utbildning
Civilekonom, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet
Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå

Huvudsysselsättning

 • VD och grundare av AROS
 • Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare

Aktieinnehav
316 000 aktier (genom Sultanen Invest AB)

Charlotte Eisner

Styrelseledamot sedan 2017

Född
1971

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Eisner Enterprises i Sverige AB
 • Ordförande i Division Hållbara Transporter och styrelsemedlem i Electricity Innovation (ek.för.)

Utbildning
Master of Science i Business Administration, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • Affärsutvecklingschef Charge Amps AB
 • VD Charge Amps AB
 • Marknadschef SAS Eurobonus

Huvudsysselsättning
Global Sales & Market Director, e-mobility, DEFA Group

Aktieinnehav
0 aktier

Petter Sehlin

Styrelseledamot sedan 2018

Född
1975

Styrelseordförande i

 • Digital Information Nordic AB
 • Komplett Bygg i Örebro AB
 • Scalex AB
 • P Sehlin Förvaltning AB

Styrelseledamot i

 • Awardit AB
 • Youcal AB
 • Bör Sen AB
 • Book a TREAT Sweden AB
 • Goobit Group AB
 • Beryllen Förvaltning KB

Utbildning
Ekonomi, Risbergska, Örebro

Arbetslivserfarenhet

 • Eskimo Media AB
 • Tradera AB
 • eBay AB
 • Digital Information Nordic AB

Huvudsysselsättning
VD och grundare av Youcal AB

Aktieinnehav
0 aktier