Hälsomotivationsprogram

Vikten av motiverade och friska medarbetare kan inte underskattas. Genom att etablera ett hälsomotivationsprogram med en digital belöningsvaluta som utgår från den anställdes individuella förutsättningar och preferenser så kan friskvårdssatsningen i ert företag snäppas upp och resultaten förbättras.

Syftet med ett hälsomotivationsprogram kan bl.a. vara följande:

  • Friskare och gladare anställda
  • Lägre sjukfrånvaro
  • Effektiverare anställda
  • Högre lönsamhet
  • Attraktivare företag

Det spelar ingen roll om ni är ett litet eller stort företag, den potentiella vinsten i att satsa på friskvård finns där! Det räcker i många fall inte att lämna ett friskvårdsbidrag utan det gäller att få igång motivationen och de goda vanorna hos personalen. Det är här vi kan hjälpa till.

Målgruppen bör bestå av alla anställda. En digital poängvaluta etableras och används för att belöna deltagare vid positiva beteenden och fysiska prestationer. I tillägg till att belöna individuella prestationer kan man köra olika former av tävlingar där de anställda kan rankas och där toppresterarna kan vinna priser och få uppmärksamhet. Tävlingarna kan vara naturligtvis genomföras på grupp eller kontorsnivå om det är önskvärt.

Eftersom alla anställda är olika och har olika fysiska förutsättningar och inte minst olika intressen så är det viktigt att utgå från individen. Således så bör den anställde själv kunna välja vilken typ av träning eller aktivitet man vill företa sig och bli belönad för.

Motivationsprogrammet designas under er grafiska profil på Awardits tekniska plattform och distribueras som en form av molntjänst. Poängen löses in i en poängshop mot ett attraktivt sortiment av varor och tjänster som kan specialanpassas men som med fördel innehåller en hel del sport- och fritidsprylar. Navet ur ett deltagarperspektiv utgörs av en programsajt där deltagarna kan logga in och ta del av kampanjer/belöningsregler, eventuellt en leaderboard (ranking av deltagarna), aktivitetsflöde, kontoutdrag, poängshop och registrerade uppgifter. När det gäller kommunikationen inom ramen för programmet så är digitala kanaler som epost och mobiler viktiga. Programsajten är responsiv men sjävfallet finns även en appversion.

Hälsomotivationsprogrammet kan kopplas ihop med olika externa mobilappar, träningsklockor och stegräknare för att samla in data.

Hälsomotivationsprogram

Vanliga frågor om hälsomotivationsprogram

Hur beskattas friskvårdsbidrag?

Enligt nuvarande regler kan arbetsgivare skattefritt ge anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Förmånen skall vara av ett mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen. Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal. Det innebär att förmånen blir skattepliktig, om den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda.

Hur beskattas belöningar som en deltagare löser in poäng mot inom ramen för ett hälsomotivationsprogram?

Utgångsläget är att sådana individuella belöningar, om det rör sig om varor och tjänster för privat bruk, skall förmånsbeskattas. Hänsyn bör således tas till detta i kalkylen.

Kan vi ha ledig tid som ett poänginlösenalternativ?

Extra ledighet kan vara ett mycket intressant alternativ för anställda att lösa in poäng mot. Dessutom är detta ett alternativ som inte förmånsbeskattas. Självfallet måste ett poänginlösenalternativ av denna karaktär ha någon form av begränsning.