Lojalitetsprogram B2C

Om ni har återkommande konsumentkunder som ni vill lära känna närmare och öka försäljningen mot så skall ni satsa på att etablera en modern kundklubb eller lojalitetsprogram.

Syftet med lojalitetsprogrammet kan bl.a. vara följande:

  • Identifiera kunderna
  • Få dem att handla oftare
  • Få dem att spendera mer vid varje tillfälle
  • Få dem att förbli kunder längre tid (öka livstidsvärdet)
  • Effektivisera kundkommunikationen och marknadsföringen
  • Minska fokus på prissättning

Många företag lägger merparten av sin marknadsbudget på att skaffa nya kunder men mindre på att behålla och utveckla befintliga kunder eller på att försöka återvinna kunder som slutat handla. Det finns en stor uppsida i att omfördela marknadsbudgeten till mer relationsskapande marknadsföring och då är lojalitetsprogrammet nyckeln till framgång.

Lojalitetsprogrammet designas under er grafiska profil på Awardits tekniska plattform och distribueras som en molntjänst vilket innebär att ni som ”programägare” kan lägga fokus på nyttan i programmet snarare än teknik. Awardit har mycket stor erfarenhet av såväl strategi och operativ drift av lojalitetsprogram och kan självfallet även avlasta er organisation i detta avseende.

Ett fullt utbyggt lojalitetsprogram baseras ofta på en proprietär digital poängvaluta som används för att belöna medlemmarnas köp och beteende hos programägaren och hos eventuella externa partners. Poängen löses in mot värdebevis eller utvalda produkter från programägaren och eventuellt ett externt sortiment av attraktiva varor och tjänster som kan specialanpassas. Navet ur ett medlemsperspektiv utgörs av en personaliserad medlemssajt där medlemmar kan logga in och ta del av bl.a. riktade och allmänna erbjudanden, kontoutdrag, poängshop och registrerade uppgifter. När det gäller kundkommunikation i övrigt så är digitala kanaler som epost och mobiler viktiga. Lojalitetsprogrammet bör vara kortlöst då konsumenter inte vill ha fler kort i sina plånböcker. I undantagsfall då kortet i sig kan vara en statusbärare eller då det handlar om dagligvaror eller liknande kan en annorlunda bedömning göras.

Awardit har avtal med ett hundratal partners som kan implementeras som mervärden i olika lojalitetsprogram. Syftet är naturligtvis att befästa programägarens relation med sina kunder ytterligare genom fler mervärden i lojalitetsprogrammet. Medlemmarna erhåller poängbelöningar vid köp hos dessa externa partners. Awardit clearar alla transaktioner och de utdelade poängen finansieras av den externa partnern genom Awardit.

Lojalitetsprogram B2C

Vanliga frågor inom lojalitetsprogram B2C

Varför poäng istället för rabatter?

Att etablera en egen belöningsvaluta innebär att man som programägare har kontroll över värdet. En rabatt stannar i kundens plånbok s a s. Självfallet kan man köra en kombination av poäng och rabatter.

Vi vill ha en egen digital valuta, kan ni ordna det?

Självklart. Vi är specialister på uppsättning och drift av lojalitetsprogram i vilken kärnan utgörs av en digital belöningsvaluta. Om ni vill tillåta handel med valutan i mellan medlemmar (P2P) så har vi banbrytande funktioner för detta.

Vi säljer sällanköpsvaror, kan vi fortfarande ha en kundklubb?

Många typer av sällanköpsvaror inhandlas trots allt ganska ofta om gör man inte är alltför snäv i sin definition av begreppet. Om ni driver en verksamhet inom t.ex. elektronik, bygghandel, fordon m.fl. branscher så har ni att vinna på att implementera ett lojalitetsprogram. Dessutom kan ni ingå i nätverk med andra företag som inte konkurrerar och därigenom uppnå korsförsäljning.

Vad kostar det att ha ett lojalitetsprogram ”powered by Awardit”?

Vi tar en uppstartsavgift av engångskaraktär för att designa och konfigurera lösningen och därefter tar vi en månadsavgift för drift. Vi säljer även varor och tjänster mot poäng och vi kan bistå våra kunder med diverse strategiska- och operativa konsulttjänster för att maximera nyttan av programmet.

Behöver vi nyanställa någon hos oss för att administrera lojalitetsprogrammet?

Målsättningen bör var att kunna hantera lojalitetsprogrammet med befintlig organisation. Awardit kan avlasta programägarens organisation och maximera värdet av lojalitetsprogrammet på flera sätt.

Hur ofta är det rimligt att vi kommunicerar med våra medlemmar?

Det beror självfallet på vilken typ av verksamhet ni bedriver men 1-4 ggr per månad är ofta en rimlig utgångspunkt. Att arbeta aktivt med lojalitetsprogrammet och integrera det i övrig marknadsföring och kundkommunikation är nyckeln till framgång!

Vad bör poängen kunna lösas in mot?

Ju fler poänginlösenalternativ desto attraktivare. Egna varor och tjänster är givna alternativ. I sin enklaste form kan det handla om den traditionella bonuschecken (fast helst digital). Awardit kan tillhandahålla ett skräddarsytt sortiment av externa varor och tjänster.

Kan vi och bör vi ha med externa partners i vårt egna lojalitetsprogram?

Externa partners innebär ett mervärde för kunderna så svaret är ja. Vår plattform är förberedd för detta och vi kan dessutom tillhandahålla färdiga samarbeten som innebär att era kunder får möjlighet att samla er poängvaluta från ett 60-tal partners inom vitt skilda branscher. Vi sköter all administration och poängen finansieras av respektive partner. Självfallet kan vi implementera era befintliga samarbetspartners!

Skall vi ha ett eget lojalitetsprogram eller är det bättre att vi ingår som partner i ett annat?

Om ni har en liten eller väldigt nischad verksamhet och känner att ni inte vill administrera ett eget lojalitetsprogram så kan vi skapa ett co-brandat lojalitetsprogram för er inom ramen för Rewardit eller så kan vi implentera er som partner i andra program som vi är operatör av.