Motivationsindex

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan engagemang och motivation. Vi har valt att fokusera på Motivation eftersom det ger bäst effekt. Motivation är engagemang på steroider.

Motivationsindex hjälper ditt företag med en nulägesanalys av hur motiverade era medarbetare är eller inte. Analysen ger dig förståelse för vad som redan är bra, vilka förbättringsområden som är viktiga för medarbetarna och förslag på aktiviteter för att höja deras motivation.

Motivationsindex

Vill du höra mer om vilka typer av frågor som ingår och hur vi särskiljer oss från övriga medarbetarundersökningar? Maila direkt till Joakim Ström