Motivationsprogram och säljtävlingar

Försäljning är nyckeln till tillväxt och framgång i alla affärsverksamheter och det finns mycket att vinna på att hålla säljkåren alert genom olika former av säljmotivationsprogram och tävlingar. Målgruppen kan bestå av den egna personalen eller återförsäljare och deras personal.

Syftet med säljmotivationsprogram kan bl.a. vara följande:

  • Många företag lägger merparten av sin marknadsbudget på att skaffa nya kunder men mindre på att behålla och utveckla befintliga kunder eller på att försöka återvinna kunder som slutat handla. Det finns en stor uppsida i att omfördela marknadsbudgeten till mer relationsskapande marknadsföring och då är lojalitetsprogrammet nyckeln till framgång.
  • Lojalitetsprogrammet designas under er grafiska profil på Awardits tekniska plattform och distribueras som en molntjänst vilket innebär att ni som ”programägare” kan lägga fokus på nyttan i programmet snarare än teknik. Awardit har mycket stor erfarenhet av såväl strategi och operativ drift av lojalitetsprogram och kan självfallet även avlasta er organisation i detta avseende.
  • Ett fullt utbyggt lojalitetsprogram baseras ofta på en proprietär digital poängvaluta som används för att belöna medlemmarnas köp och beteende hos programägaren och hos eventuella externa partners. Poängen löses in mot värdebevis eller utvalda produkter från programägaren och eventuellt ett externt sortiment av attraktiva varor och tjänster som kan specialanpassas. Navet ur ett medlemsperspektiv utgörs av en personaliserad medlemssajt där medlemmar kan logga in och ta del av bl.a. riktade och allmänna erbjudanden, kontoutdrag, poängshop och registrerade uppgifter. När det gäller kundkommunikation i övrigt så är digitala kanaler som epost och mobiler viktiga. Lojalitetsprogrammet bör vara kortlöst då konsumenter inte vill ha fler kort i sina plånböcker. I undantagsfall då kortet i sig kan vara en statusbärare eller då det handlar om dagligvaror eller liknande kan en annorlunda bedömning göras.
  • Awardit har avtal med ett hundratal partners som kan implementeras som mervärden i olika lojalitetsprogram. Syftet är naturligtvis att befästa programägarens relation med sina kunder ytterligare genom fler mervärden i lojalitetsprogrammet. Medlemmarna erhåller poängbelöningar vid köp hos dessa externa partners. Awardit clearar alla transaktioner och de utdelade poängen finansieras av den externa partnern genom Awardit.

Självfallet kan även andra personalgrupper omfattas av ett motivationsprogram och det behöver inte vara ökad försäljning som är målet utan det kan vara andra parametrar som t.ex. kostnadsbesparingar, processförbättringar, miljöbesparingar eller fysisk aktivitet (=hälsosam personal) och annat som kan mätas och belönas.

Alla deltagare kan och bör belönas vid positiva beteenden och prestationer men att lägga till ett tävlingsmoment för toppresterare skänker en extra krydda. Risken i att bara köra en tävling är att den kanske bara triggar de som alltid presterar på topp. Det gäller att hitta modeller som motiverar individen utifrån dennes förutsättningar. Det kan t o m vara möjligt att låta individen själv sätta målen som hen förhoppningsvis skall kunna överträffa och belöna utifrån det.

Motivationsprogrammet designas under er grafiska profil på Awardits tekniska plattform och distribueras som en form av molntjänst vilket innebär att ni som ”programägare” kan lägga fokus på nyttan i programmet snarare än teknik.

En proprietär digital poängvaluta etableras och används för att belöna deltagarnas prestationer och beteenden. Poängen löses in i en poängshop mot ett attraktivt attraktiva varor och tjänster som kan specialanpassas och även omfatta produkter från programägaren. Navet ur ett deltagarperspektiv utgörs av en programsajt där deltagarna kan logga in och ta del av kampanjer/belöningsregler, leaderboard (ranking av deltagarna), aktivitetsflöde, kontoutdrag, poängshop och registrerade uppgifter. När det gäller kundkommunikation i övrigt så är digitala kanaler som epost och mobiler viktiga.

Motivationsprogram och säljtävlingar

Vanliga frågor inom motivationsprogram och säljtävlingar

Måste målgruppen för denna typ av motivationsprogram bestå av säljare?

Nej, all personal som har möjlighet att direkt eller indirekt spara kostnader eller öka intäkter kan vara deltagare.

Funkar det inte lika bra med extra lön/bonus som morot?

Någon procent extra i lön är glömd lika snabbt som den erhållits och hanteras av den vänstra logiska hjärnhalvan. Många människor är samlare och en poängvaluta kan stimulera beteende på ett annat sätt samtidigt som inlösenmöjligheterna kan konkretiseras och motivera på ett mer känslomässigt sätt. Här spelar den högra känslomässiga hjärnhalvan in. Inösenprodukten/upplevelsen kommer att dröja kvar längre jämfört med en kontant belöning.

Hur beskattas belöningar och vinster i säljmotivationsprogram?

Värdet av utnyttjade belöningar förmånsbeskattas. Automatiserade rapporter för detta syfte finns alltid tillgängliga för programägaren.

Hur registreras beteenden och transaktioner/prestationer?

Vi är öppna för olika alternativ. Deltagarna kan få tillåtelse att registrera själva via programsajten, ansvarig försäljningschef kan registrera via webbaserat admingränssnitt, filer kan laddas upp eller mailas till oss för registrering eller så kan vi tillhandahålla en teknisk koppling (FTP el webservices) för automatiserad överföring.

Har du några andra frågor?

Vi är goda lyssnare och kreativa. Kontakta oss för en diskussion!