Awardit AB (publ) planerar lansering av ett upplevelsepresentkort under eget varumärke

8/26/2021

Awardit planerar att lansera ett upplevelsepresentkort under eget varumärke för den svenska marknaden under hösten. Genom dotterbolaget MBXP äger Awardit Danmarks ledande upplevelsepresentkort Den Bedste Gaven som säljs online, via MBXP:s butiksnätverk och B2B. Motsvarande produkt kommer att erbjudas på den svenska marknaden i samtliga Awardits kanaler på motsvarande sätt som multipresentkortet Zupergift.  Awardit återförsäljer idag upplevelsepresentkort från Greatdays och LiveIt.

"I och med att vi har ett eget upplevelsepresentkort i koncernen redan idag så känns det naturligt att tillhandahålla motsvarande produkt på alla våra marknader. Det ligger i linje med vår strategi att satsa på private label produkter som vi äger.  Vår plattformsbaserade affärsmodell inom lojalitets- motivations- och presentkortsprogram innebär att vi kan nå ut snabbt och effektivt utan investeringar i marknadsföring. Ett bra exempel på detta är Zupergift som vi lanserade i mitten av 2020 och som sålt för 78 mkr till slutet av andra kvartalet i år, utan marknadsföringskostnader eller extra personal." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

För ytterligare information, kontakta:
VD:               Niklas Lundqvist
Telefon:       +46 704 82 20 74
E-post:         niklas.lundqvist@awardit.com

Ladda ner som PDF