Awardit har ingått avtal om leverans av kundlojalitetsprogram till Ahlsell Norge AS

2018-10-22

Awardit och Ahlsell Norge AS har idag ingått avtal om leverans av två kompletta lojalitetsprogram anpassade för olika målgrupper. Avtalet omfattar uppsättning, drift, partnerkopplingar samt hantering av inlösensortiment. Leveransprojektet har påbörjats och lansering av det första lojalitetsprogrammet beräknas ske i början av 2019. Avtalet löper till april 2022. Awardit sedan tidigare inlett leverans av en fristående applösning för hantering av erbjudanden från samarbetspartners till Ahlsell Norge.