Inspelning av investerarpresentation - ABG Investor Day 26 maj 2021

5/28/2021

Den 26 maj kl 08.00 gav Niklas Lundqvist (Förvärvs- och IR-chef) en presentation av Awardit på ABG Investor Day 26 maj 2021.

Inspelningen av presentationen finns bifogat detta meddelande.