Inspelning av investerarpresentation - Bokslutskommuniké 2023

2024-02-20

Den 20 februari 2024 kl 10.00 gav Erik Grohman (VD) en presentation av Awardit och delårsrapport Q4-2023.

Inspelningen samt slide deck från presentationen finns bifogat detta meddelande.