Inspelning av investerarpresentation - Delårsrapport Q1-2021

2021-05-12

Den 12 maj kl 11.00 gav Henrik Olander (VD) och Niklas Lundqvist (Förvärvs- och IR-chef) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q1-2021. 

Inspelningen av presentationen finns bifogat detta meddelande.