Inspelning av investerarpresentation - Delårsrapport Q1-2024

2024-05-07

Den 7 maj 2024, klockan 10.00, gav Erik Grohman (VD) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q1-2024

Inspelningen samt slide deck från presentationen finns bifogat detta meddelande.