Inspelning av investerarpresentation - Delårsrapport Q3-2021

2021-11-12

Den 12 november kl 10.00 gav Niklas Lundqvist (VD) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q3-2021. 

Inspelningen samt slide deck från presentationen finns bifogat detta meddelande.