Inspelning av investerarpresentation - Delårsrapport Q4-2020

2021-02-26

Den 26 februari kl 10.00 gav Henrik Olander (VD) och Niklas Lundqvist (Förvärvs- och IR-chef) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q4-2020. 

Inspelningen av presentationen finns bifogat detta meddelande.