Inspelning av investerarpresentation - delårsrapport Q4-2021

2022-02-25

Den 25 februari kl 10.00 gav Niklas Lundqvist (VD) en presentation av Awardit och delårsrapport Q4-2021. 

Inspelningen samt slide deck från presentationen finns bifogat detta meddelande.