Inspelning av investerarpresentation - MBXP ApS

2021-04-23

Den 23 april kl 10.00 gav Christian Sørensen (VD MBXP), Henrik Olander (VD) och Niklas Lundqvist (Förvärvs- och IR-chef) en presentation av Awardit och delårsrapporten för Q4-2020.

Presentationen (PDF) finns bifogat detta meddelande.

Nedan finns den inspelade presentationen.