Inspelning av investerarpresentation – Delårsrapport Q4 – 2022

2023-02-24

Den 24 februari 2022 kl 10.00 gav Erik Grohman (VD) en presentation av Awardit och delårsrapport Q4-2022. 

Inspelningen samt slide deck från presentationen finns bifogat detta meddelande.