Konsolidering av varumärken

2020-01-22

I april 2018, november 2018 samt december 2019 förvärvade Awardit AB 100% av aktierna i Crossroads Loyalty Solutions AB, Motivation Service AB och Market2Member AB. Vi har sedan dess arbetat med att slå ihop bolagen och tar nu det slutgiltiga steget genom att införliva samtliga varumärken under Awardit.