Sponsorhuset levererar belöningsprogram till Bethard Group

2019-03-29

Awardits dotterbolag Sponsorhuset har ingått avtal med Bethard Group om uppsättning och drift av ett transaktionsbaserat belöningsprogram som riktar sig till idrottsföreningar som är anslutna till Sponsorhuset. När en ansluten förenings medlemmar använder Bethards tjänster erhåller föreningen en ersättning som går in i verksamheten samtidigt som intäktsdelning sker mellan Bethard och Sponsorhuset. Årligen sker en utdelning till föreningarna beroende på aktivitetsgrad. Sponsorhuset erhåller vidare en löpande licensavgift för aktiva föreningar. Avtalet löper inledningsvis under tre år. Lanseringen planeras att ske under våren.