Awardit AB (publ) har förhandlat ned köpeskillingen i rörelseöverlåtelseavtalet avseende Goyada AB:s konkursbo med 15 procent

3/17/2020

Awardit har ingått ett omförhandlat rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5 mkr.

Awardit ingick rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo den 4 mars och har sedan dess fört diskussioner med kritiska leverantörer och kunder. Mot bakgrund av COVID-19 och att samarbetsdiskussioner drar ut på tiden har ett nytt och för Awardit förmånligare rörelseöverlåtelseavtal förhandlats fram. Köpeskillingen har sänkts från 5,9 mkr till 5,0 mkr och ytterligare fyra veckor frist för att säkra avtal har erhållits. Arbetet med att få igång den tekniska plattformen inleds snarast möjligt. 3,0 mkr betalas den 20 mars och 2,0 mkr den 15 april. Awardit har dock rätt att frånträda avtalet och avstå den sista betalningen om nödvändiga avtal inte formaliserats. Vid ett frånträdande återgår rörelsen och konkursboet behåller den första betalningen. Efter de inledande diskussionerna med de kritiska leverantörerna bedöms dock detta inte bli aktuellt.

Goyadas verksamhet har huvudsakligen utgjorts av att tillhandahålla digitala lösningar för utgivning, inlösen och försäljning av presentkort och mobiltelefonkort genom den egenutvecklade tekniska plattformen Yadabank. Genom Oper8:s dotterbolag Cashcom i Sverige AB har presentkortslösningar tillhandahållits till köpcentrumägare. Under varumärket Anygift drevs en B2B e-handelsportal för en stor mängd presentkort med den egna produkten Guldpresentkortet som huvudprodukt. Verksamheten har delvis konkurrerat med Awardits dotterbolag Retain24. Verksamheten och den tekniska plattformen bedöms komplettera Awardits och Retain24:s verksamhet på ett positivt sätt. Plattformen är särskilt intressant då den möjliggör laddning och inlösen av plastkortsburna och digitala presentkort/värdebevis i befintliga kortterminalnätverk vilket innebär att integrationer i kassa- och affärssystem kan undvikas. 2018 omsatte Goyada ca 834 mkr med ett rörelseresultat på ca 14 mkr. Det bokförda värdet av teknikplattformen uppgick till ca 21 mkr.

Under två intensiva arbetsveckor med diskussioner med leverantörer, kunder och personal till Goyada har vi konstaterat att affärsmöjligheterna är större än vad vi först trodde. Denna opportunistiska affär kan bli riktigt bra för Awardits aktieägare. Dessutom har vi lyckats få ner köpeskillingen med 0,9 mkr till följd av marknadsoron kring COVID-19.

säger Henrik Olander, VD Awardit.