Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

6/4/2020

Awardit AB och Convenient Card i Sverige AB har ingått ett återförsäljaravtal med avseende på Awardits nyligen lanserade presentkort Zupergift. Zupergift är ett digital presentkort med många valmöjligheter. Zupergift kan lösas in mot ett mycket stort antal andra presentkortsprodukter, varav flertalet processas av Awardits dotterbolag Retain24 AB.

Convenient Card, är ett dotterbolag till MBXP Aps. MBXP-koncernen är Nordens största distributör av presentkort och värdekoder i fysisk handel. Presentkorten och värdekoderna säljs via integrationer till kedjornas kassasystem. Produkterna exponeras och säljs i butik via specialanpassade säljlösningar som placeras i högtrafikerade delar av butikerna. MBXP-koncernen har bl.a. avtal med kedjor som Axfood, Coop Sverige, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Reitan Convenience, Kesko, SOK, Circle K, m.fl. Butiksnätverket uppgår till ca 12,000 butiker i Norden.

Zupergift kommer genom samarbetet med Convenient Card att kunna distribueras i hela MBXP-koncernens butiksnätverk, vilket innebär en unik möjlighet till ökad varumärkeskännedom. Samarbetet är en långsiktig strategisk satsning med fokus på att göra Zupergift till viktig del MBXP-koncernens sortiment. Avtalet löper inledningsvis till den 31 december 2023.

”Detta är ytterligare ett spännande samarbete med MBXP-koncernen. Zupergift är en attraktiv presentkortsprodukt, det är den perfekta gåvan eller belöningen både privatpersoner emellan och inom B2B. Vi kommer nu inte bara att sälja Zupergift online genom våra normala kanaler utan även i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln. Convenient Card och MBXP-koncernen är den bästa partner vi kan ha för detta. Zupergift är en ny produkt det är därför svårt för oss uppskatta hur stor försäljningen kan bli genom de aktuella kanalerna.”säger Henrik Olander, VD Awardit.

”Vi är mycket positiva till att samarbetet med Awardit utvecklas. Vi tror att Zupergift kommer att prestera bra i våra program. Vi har data från liknande produkter, i andra Europiska marknader, som övertygande indikerar att Zupergift kommer att tas emot väl av marknaden.”säger Christian Peter Koch Sörensen, CEO MBXP Aps.