Awardit AB (publ) har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende Goyada AB:s konkursbo

3/4/2020

Awardit har ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5,9 mkr.

Awardit har efter en budgivningsprocess ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn. Köpeskillingen är överenskommen till 5,9 mkr och skall erläggas kontant den 11 mars förutsatt det kan konstateras att vissa kritiska leverantörsavtal kan ingås av Awardit. För det fall dessa avtal inte kan ingås av Awardit är rörelseöverlåtelseavtalet ogiltigt.

Goyadas verksamhet har huvudsakligen utgjorts av att tillhandahålla digitala lösningar för utgivning, inlösen och försäljning av presentkort och mobiltelefonkort genom den egenutvecklade tekniska plattformen Yadabank. Genom Oper8:s dotterbolag Cashcom i Sverige AB har presentkortslösningar tillhandahållits till köpcentrumägare. Under varumärket Anygift drevs en B2B e-handelsportal för en stor mängd presentkort med den egna produkten Guldpresentkortet som huvudprodukt. Verksamheten har delvis konkurrerat med Awardits dotterbolag Retain24. Verksamheten och den tekniska plattformen bedöms komplettera Awardits och Retain24:s verksamhet på ett positivt sätt. Plattformen är särskilt intressant då den möjliggör laddning och inlösen av plastkortsburna och digitala presentkort/värdebevis i befintliga kortterminalnätverk vilket innebär att integrationer i kassa- och affärssystem kan undvikas. 2018 omsatte Goyada ca 834 mkr med ett rörelseresultat på ca 14 mkr. Det bokförda värdet av teknikplattformen uppgick till ca 21 mkr. Konkursen föranleddes av mycket stora leverantörsskulder som rullats över lång tid.

Awardit finansierar förvärvet ur egen kassa vilket föranleder att styrelsen överväger att justera ned årets utdelningsförslag i motsvarande mån.

Vi har under lång tid följt och även samarbetat med Goyada. När konkursen blev ett faktum såg vi en mycket intressant möjlighet att komplettera vår egen verksamhet och befästa vår ställning på marknaden för digitala presentkortslösningar.


Vår bedömning är att Goyadas kärnverksamhet har varit sund och att den tekniska plattformen är väl fungerande. Vi kommer att jobba för att återupprätta den del av verksamheten som avsåg digital distribution av presentkort och mobilkort samt drift av presentkortssystem. Däremot så bedömer vi den omsättningsmässigt största delen av mobilkortsverksamheten, återförsäljning i fysiska butiker, som mindre intressant pga låga marginaler.


Detta är en opportunistisk affär som vi ser kompletterar vår befintliga verksamhet och som vi tror kan generera ett stort värde framöver för våra aktieägare.

säger Henrik Olander, VD Awardit.