Awardit AB (publ) har tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige

2/17/2021

Awardit AB har genom dotterbolaget Market2Member AB tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige avseende övertagande av driften av samtliga lojalitetsprogram i företagsgruppen på SaaS-basis.

Awardit ABs dotterbolag Market2Member AB har tecknat avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige (SGDS) genom huvudbolaget Dahl Sverige AB.  Avtalet omfattar övertagande av samtliga befintliga lojalitetsprogram (B2B och B2C) inom SGDS och drift av dessa på SaaS-basis.  SGDS har idag lojalitetsprogram i bolagen Dahl, Optimera, Bevego, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och VVS Centrum.  SGDS omsätter ca 15 mdkr och ingår i den franska börsnoterade koncernen Saint-Gobain S.A.  Värdet av affären uppskattas till ca 50 mkr per år och lönsamheten förväntas motsvara Awardit-koncernens genomsnitt.  Uppstart är planerad till augusti 2021.  Avtalet löper inledningsvis på 3 år.