Awardit AB (publ) har tecknat avtal om leverans av kundlojalitetsprogram

1/23/2018

Awardit har ingått avtal om leverans av ett lojalitetsprogram till en butikskedja med knappt 100 butiker i norden.

Idag har Awardit ingått avtal om leverans av ett komplett lojalitetsprogram baserat på en digital poängvaluta till en ledande butikskedja med knappt 100 butiker i norden. Avtalet omfattar uppsättning av lojalitetsprogrammet på Awardits plattform, drift, hanteringen av inlösenprodukter och externa poängutdelande partners. Under det första året är planen att köra lojalitetsprogrammet med ett begränsat antal medlemmar och därefter skala upp det. Målet är att lojalitetsprogrammet skall lanseras i april 2018. Avtalet löper inledningsvis i ett år och förlängs automatiskt om det inte sägs upp. Värdet av uppsättnings- och driftsavgifter är minst 330 tkr. Därtill kommer handeln med poängvalutan i sig (försäljning av poänginlösenprodukter), som är Awardits viktigaste intäktsmodell, och provisionsintäkter från externa partners.

”Detta är en mycket spännande affär för oss med stor intäktspotential på 1-2 års sikt om lojalitetsprogrammet blir framgångsrikt. Vi är stolta över att tagit denna affär i konkurrens med andra.”

säger Niklas Lundqvist, VD Awardit