Awardit AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med OKQ8

3/29/2018

Samarbetsavtalet som har ingåtts mellan Awardit och OKQ8 innebär att medlemmar i utvalda lojalitetsprogram som Awardit är operatör av kan aktivera en koppling till OKQ8 och därigenom erhålla poäng- eller cashbackbelöningar i de aktuella lojalitetsprogrammen vid köp hos OKQ8. Belöningarna finansieras genom att Awardit erhåller en provision på köp som görs av medlemmarna. OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag med ca 740 stationer och en omsättning på 23,1 miljarder SEK. Avtalet löper inledningsvis på tre år.