Awardit AB (publ) har tillträtt MBXP ApS

4/15/2021

Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) undertecknade den 25 mars 2021 ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i MBXP.  Betalning har idag erlagts och bolaget har tillträtts. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022 med avdrag för den preliminära köpeskillingen och räntebärande skulder. Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och lånar ut 19 mdkk i refinansieringssyfte.

Awardit och ägarna till MBXP undertecknade den 25 mars 2021 ett aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 5 mdkk vilken erläggs i Awardit-aktier. Därtill kommer en tilläggsköpeskilling motsvarande 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat (efter avräkning för aktiveringar av eget arbete) under kalenderåren 2021 och 2022 med avdrag för den preliminära köpeskillingen och räntebärande skulder vid tillträdesdagen. Med utgångspunkt från MBXPs prognos för 2021 och 2022 beräknas tilläggsköpeskillingen före avdrag uppgå till 157,5 mdkk. Räntebärande skulder uppgick vid tidpunkten för aktieöverlåtelseavtalet till ca 42,5 mdkk.  

Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och lånar ut 19 mdkk i refinansieringssyfte vid tillträdet, dvs totalt 25 mdkk. Den preliminära köpeskillingen erläggs i Awardit-aktier och av tilläggsköpeskillingen skall minst 25% betalas kontant. Av det totala finansieringsbeloppet på 25 mdkk finansieras ca 8,5 mdkk ur Awardits kassa och ca 16,5 mdkk genom ett nytt banklån. 

Awardits styrelse har, enligt bemyndigande, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna.  Nyemissionen omfattar 64 947 aktier till en kurs på 104,7 kr. Aktiekursen baseras enligt aktieöverlåtelseavtalet på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 16 mars 2021 till 14 april 2021. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 6 720 559 till 6 785 506 vilket motsvarar en utspädning om ca 1,0%.  

Följande nya aktieägare har tillkommit:  

AktieägareAntal aktier
Holdingselskabet Af 23 April 2012 ApS48 741
Intermediator Development AB16 206

Awardit kommer inom kort att gå ut med en inbjudan till en närmare presentation av MBXP. 

Om MBXP 

MBXP grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln, läs mer på mbxp.dk och convenientcard.se.  MBXP säljer värdekoder via integrationer till kedjornas kassasystem. Produkterna exponeras i butik via specialanpassade säljlösningar som placeras i högtrafikerade delar av butikerna. MBXP-koncernen har bl.a. avtal med kedjor som Axfood, Coop Sverige, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Reitan Convenience, ATG, Kesko, SOKOS, Circle K, m.fl. Butiksnätverket uppgår till ca 13 000 butiker i Norden, och ca 20 000 återförsäljare i Spanien. Utöver återförsäljning processar MBXP presentkortslösningar för kända Nordiska varumärken. Dessutom hanterar MBXP framgångsrika digitala försäljningslösningar för stora försäkringsbolag i Danmark.  

I MBXP-koncernen ingår även Paygoo Prepaid MasterCard som är ett betalkort som kan användas online eller i butik så länge de accepterar MasterCard. Ett Paygoo-kort kan fyllas på hur många gånger som helst, i butik eller online. Paygoo har hittills distribuerats i ca 1,1 miljoner exemplar.  Läs mer på paygoo.se. MBXP har investerat i stark tillväxt under de senaste åren. Bolagets omsättning har på fyra år ökat från ca 41 mdkk till ca 96 mdkk 2019/2020. EBITDA var ca 2,2 mdkk 2019/2020 vilket var en försämring mot föregående år då EBITDA uppgick till ca 5,0 mdkk.  Försämringen kan förklaras av den pågående pandemin och ett besparingspaket värt ca 8 mdkk per år implementerades under 2020. EBITDA för MBXPs första kvartal 2020/2021 (okt-dec) var ca 5,9 mdkk.