Awardit AB (publ) har utsett Henrik Olander till vice VD

11/14/2018

Styrelsen i Awardit har idag utsett Henrik Olander till vice VD.

Styrelsen i Awardit har idag utsett Henrik Olander till vice VD. Henrik kommer närmast från posten som VD för Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) som ingår i Awardit-koncernen sedan den 6 november. Henrik har varit VD och näst största aktieägare i CLSAB sedan 2010 och har tagit bolaget från ca 30 mkr till en förväntad omsättning 2018 på ca 150 mkr. Henrik är nu stor aktieägare i Awardit. Henrik har bakgrund som bl a försäljningsdirektör på Lego och marknadschef på Black & Decker.