Awardit AB (publ) ingår strategiskt samarbetsavtal med MBXP ApS avseende Goyada-plattformen

5/18/2020

Awardit AB och MBXP ApS har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades från Goyadas konkursbo. MBXP är ett danskt företag som är Nordens största distributör av presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln, se vidare www.mbxp.se. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8. Därigenom kan MBXP vidga sitt kundnätverk inom distribution av presentkort och värdebevis för mobiltelefoni i den fysiska handeln samtidigt som Awardit erhåller intäkter genom avtalet med MBXP.

Vidare kommer Awardit att använda MBXP som leverantör av värdebevis för mobiltelfoni för handelsplatsen www.goyada.se som kommer att relanseras i Awardits regi. Samarbetet innebär också att Awardits och MBXPs respektive kunder får möjligheten att nå ut till ännu fler målgrupper och att parterna därigenom kan etablera nya intäktsströmmar, spara tid och pengar samt fokusera på sina respektive nischer. Plattformen förblir Awardits och kommer parallellt med samarbetet att användas för drift av presentkortsprogram vilket utgör en del av Awardits kärnverksamhet. Avtalet löper på sex år.

Detta är ett spännande samarbete som gör det möjligt för oss att snabbt komma igång med intäktsgenerering från den förvärvade Goyada-plattformen. Med detta avtal på plats så kommer vi att kunna generera en avkastning som överstiger köpeskillingen samtidigt som vi har kvar och kan fokusera på att använda andra delar av plattformen i vår kärnverksamhet. Vi ser dessutom ytterligare lönsamma samarbetsmöjligheter med MBXP.

säger Henrik Olander, VD Awardit.

MBXP är mycket positiva till samarbetet med Awardit. Tillgången till Goyada plattformen stärker MBXPs position på den nordiska marknaden samtidigt som samarbetet med Awardit öppnar för många spännande möjligheter som kan förbättra vårt erbjudande till våra kunder

säger Christian Peter Koch Sörensen, CEO MBXP.