Awardit AB (publ) och SAS har tecknat avtal om vidareutveckling av SAS EuroBonus Shop

8/26/2020

Awardit AB och SAS har tecknat avtal om vidareutveckling av SAS EuroBonus Shop. Med utgångspunkt från historisk handelsstatistik inom SAS EuroBonus beräknas det utökade samarbetet innebära en årlig försäljning på 26-30 mkr med en bruttomarginal på ca 5 procent för Awardit. Enligt avtalet skall den vidareutvecklade lösningen lanseras senast den 1 november 2020.