Awardit AB (publ) slutför förvärvet av MBXP Aps

3/25/2021

Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i MBXP.  Den preliminära köpeskillingen uppgår till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022, vilket ger ca 157,5 mdkk baserat på MBXPs EBITDA-prognos.  Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och lånar ut 19 mdkk i refinansieringssyfte.

"Efter en lång och relativt komplex förvärvsprocess är vi nu mycket nöjda med att kunna slutföra affären.  Med MBXP i koncernen kommer vi att stå mycket starka och få en unik marknadsposition inom ekosystemet för hantering av digitala värdebevis, som vi avser att såväl expandera som exportera.  Det är extra tillfredsställande att MBXP lyckats få in nya affärer från Amazon och Coop Sverige sedan förvärvsprocessen inleddes.” säger Henrik Olander, VD Awardit.

Awardit och ägarna till det danska bolaget MBXP Aps (MBXP) har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen är överenskommen till 5 mdkk.  Därtill kommer en tilläggsköpeskilling motsvarande 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat (efter avräkning för aktiveringar av eget arbete) för 2021 och 2022 med avdrag för den preliminära köpeskillingen och räntebärande skulder vid tillträdesdagen.  Med utgångspunkt från MBXPs prognos för 2021 och 2022 beräknas tilläggsköpeskillingen före avdrag uppgå till 157,5 mdkk.  Räntebärande skulder uppgår idag till ca 42,5 mdkk.  Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och lånar ut 19 mdkk i refinansieringssyfte vid tillträdet, dvs totalt 25 mdkk.  Den preliminära köpeskillingen betalas i Awardit-aktier och av tilläggsköpeskillingen skall minst 25% betalas kontant.  Av det totala finansieringsbeloppet på 25 mdkk planeras ca 8,5 mdkk att betalas ur Awardits kassa och ca 16,5 mdkk genom upptagande av nytt banklån.  Tillträdet är överenskommet till den 15 april 2021.

MBXP grundades 2012 och är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln, läs mer på mbxp.dk  MBXP säljer värdekoder via integrationer till kedjornas kassasystem. Produkterna exponeras i butik via specialanpassade säljlösningar som placeras i högtrafikerade delar av butikerna. MBXP-koncernen har bl.a. avtal med kedjor som Axfood, Coop Sverige, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Reitan Convenience, ATG, Kesko, SOKOS, Circle K, m.fl. Butiksnätverket uppgår till ca 13 000 butiker i Norden, och ca 20 000 återförsäljare i Spanien. Utöver återförsäljning processar MBXP presentkortslösningar för kända Nordiska varumärken. Dessutom hanterar MBXP framgångsrika digitala försäljningslösningar för stora försäkringsbolag i Danmark. I MBXP-koncernen ingår även Paygoo Prepaid MasterCard som är ett betalkort som kan användas online eller i butik så länge de accepterar MasterCard. Ett Paygoo-kort kan fyllas på hur många gånger som helst, i butik eller online. Paygoo har hittills distribuerats i ca 1,1 miljoner exemplar.  Läs mer på paygoo.se. MBXP har investerat i stark tillväxt under de senaste åren. Bolagets omsättning har på fyra år ökat från ca 41 mdkk till ca 96 mdkk 2019/2020. EBITDA var ca 2,2 mdkk 2019/2020 vilket var en försämring mot föregående år då EBITDA uppgick till ca 5,0 mdkk.  Försämringen kan förklaras av den pågående pandemin och ett besparingspaket värt ca 8 mdkk per år implementerades under 2020. EBITDA för MBXPs första kvartal 2020/2021 (okt-dec) var ca 5,9 mdkk.

”Nästan på dagen för 10 år sedan grundade vi det som idag är MBXP. När vi ser tillbaka kan vi konstatera att MBXP varit banbrytande i att leverera transaktionsbaserade tjänsteprodukter i Norden. Med mer än 50 miljoner transaktioner, till ett värde av ca 1,3 miljarder DKK per år, så har MBXP etablerat sig som en självklar affärspartner på den nordiska marknaden.  Trots den senaste tidens utmanande förutsättningar, så har MBXPs tekniska plattform stabilt fortsatt leverera värdeskapande tjänster och efterfrågan är fortsatt stor. MBXPs framtid ser nu ljusare ut än någonsin.  Med Awardits starka fokus på kundlojalitet, och bevisade framgång, så kan vi inte tänka oss en bättre partner och ägare till MBXP. Jag har aldrig känt mig mer entusiastisk och säker på framtiden." säger Christian Sørensen, VD/grundare MBXP Aps.